Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
15 apr 2016 Nieuws

AFM: Veelgestelde vragen over telefoonkredieten

De regels voor kredietverlening aan consumenten blijven van toepassing op telecombedrijven die telefoontoestellen op afbetaling aanbieden. De telecomsector is er volgens minister Dijsselbloem niet in geslaagd een gedragscode voor te stellen die zowel voldoet aan de Europese regels voor consumentenkrediet als aan de mededingingswet.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Registratie van het krediet
Doordat koop op afbetaling van de mobiele telefoon (een vorm van kredietverlening) onder toezicht van de AFM valt, zijn er regels van toepassing. Als een consument de mobiele telefoon in meerdere termijnen wil betalen, moet bij een telefoon van meer dan €250 onder meer informatie worden ingewonnen over zijn of haar inkomen. Ook wordt gekeken of de consument al schulden heeft. Hierdoor kan kredietverlening op een meer verantwoorde wijze plaatsvinden. De consument moet door de telecomaanbieder duidelijk worden geïnformeerd over het telefoonkrediet en de kosten. De consument merkt dit doordat de kosten voor het krediet voor de mobiele telefoon apart vermeld worden. De prijzen van mobiele telefoons met en zonder abonnement worden hierdoor beter vergelijkbaar. Telefoonkredieten vanaf €250 worden geregistreerd bij het BKR of bij een alternatief stelsel van kredietregistratie (zoals Preventel).

Overgangstermijn
Zoals in de brief van de Minister aan de Tweede Kamer is aangegeven, zal de telecomsector een redelijke termijn krijgen om aan de eisen in de Wft te voldoen. De AFM zal deze termijn binnenkort vaststellen, waarbij zij rekening houdt met zowel de belangen van de telecomsector als de bescherming van de consumenten.

Download: "Veel gestelde vragen" (pdf, 3 pagina's)
1. Waarom houdt de AFM toezicht op mobiele telefoons?
2. Waarom moeten consumenten worden beschermd bij de koop van mobiele telefoons?
3. Houdt de AFM ook toezicht op telefoonabonnementen?
4. Wanneer valt het sluiten van een overeenkomst voor een mobiele telefoon onder toezicht?
5. Valt ook het bemiddelen in telefoonkredieten onder toezicht?
6. Hebben alle (web)winkels dan een vergunning nodig?
7. Moeten alle medewerkers van een telefoonwinkel over een Wft-diploma beschikken voor het bemiddelen in krediet?
8. Wat verandert er voor de klant die een mobiele telefoon op krediet aanschaft?
9. Wanneer moet ik als consument gegevens over mijn inkomen en woonlasten verstrekken
10. Waarom moet ik als consument gegevens over mijn inkomen en woonlasten verstrekken?
11. Hoe wordt vastgesteld dat ik verantwoord kan lenen voor de mobiele telefoon?
12. Worden telefoonkredieten geregistreerd bij het BKR?

4. Wanneer valt het sluiten van een overeenkomst voor een mobiele telefoon onder toezicht?
Aanbieders van telefoonabonnementen die een abonnement aanbieden in combinatie met een mobiele telefoon, die in meer dan drie maandelijkse termijnen dient te worden afbetaald, moeten een vergunning aanvragen bij de AFM. De Wft is niet van toepassing als de mobiele telefoon direct wordt betaald. Er is dan immers geen sprake van krediet.
Ook als de telefoon binnen drie maanden wordt betaald is de Wft niet van toepassing.

6. Hebben alle (web)winkels dan een vergunning nodig?
Nee, wij verwachten dat bijna alle bemiddelaars (hoofddealers en subdealers) gebruik kunnen maken van een vrijstelling van de vergunningplicht. De voorwaarden om van deze vrijstelling gebruik te kunnen maken zijn:

  • Er wordt bemiddeld in telefoonkrediet (krediet voor mobiele telefoons, die worden verkocht namens anderen).
  • De looptijd van het krediet is niet langer dan de verwachte economische levensduur van de verschafte mobiele telefoon.
  • De bemiddelaar adviseert de consument niet over het krediet voor de mobiele telefoon.
  • De bemiddelaar heeft een andere hoofdberoepswerkzaamheid dan bemiddeling in goederenkrediet (zoals krediet voor een mobiele telefoon).

De AFM zal de bemiddelaars uitgebreider informeren over de gevolgen via een informatieblad.

7. Moeten alle medewerkers van een telefoonwinkel over een Wft-diploma beschikken voor het bemiddelen in krediet?
Nee, de diplomaplicht geldt alleen voor klantmedewerkers die zich bezighouden met adviseren over het krediet. Als wordt gekozen om niet te adviseren over het krediet hoeven de medewerkers dus geen Wft-diploma te hebben. Zij moeten wel algemene kennis hebben van het proces.

9. Wanneer moet ik als consument gegevens over mijn inkomen en woonlasten verstrekken
Indien consumenten hun mobiele telefoon direct betalen, hoeven zij geen gegevens over hun inkomen of woonlasten op te geven. Dit geldt ook voor mobiele telefoon onder 250 euro, die in (12 of 24) termijnen wordt afgelost. In dat geval wordt wel gevraagd of u de maandelijkse kosten van de mobiele telefoon kunt betalen. Bij telefoons op afbetaling van meer dan 250 euro zal de aanbieder van de mobiele telefoon vragen om gegevens over uw inkomen en woonlasten.

 

Bron: AFM

Lees ook…

Telefoon op krediet blijft vallen onder toezichtregels voor kredietverschaffing

De regels voor kredietverlening aan consumenten blijven van toepassing op telecombedrijven die telefoontoestellen op afbetaling aanbieden. De telecomsector is er niet in geslaagd een gedragscode voor te stellen die zowel voldoet aan de Europese regels voor consumentenkrediet als aan de mededingingswet. Minister Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer daar over geïnformeerd.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

15 apr 2016

Laatst gewijzigd

15 apr 2016

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.