Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
8 apr 2016 Nieuws

Zorgen over betaalbaarheid juridische hulp

Het Verbond van Verzekeraars betreurt dat door een uitspraak van het hoogste Europese rechtsorgaan rechtsbijstandverzekeraars mogelijk meer zaken moeten uitbesteden aan (externe) advocaten. Hierdoor kunnen de kosten van rechtsbijstand toenemen. Voor veel Nederlanders is een rechtsbijstandverzekering een laagdrempelige en goed betaalbare toegang tot het recht.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het EU-hof heeft al eerder in november 2013 een uitspraak gedaan over de vraag wie bepaalt of, en zo ja welke advocaat er moet worden ingeschakeld als er een gerechtelijke of administratieve procedure wordt gestart. Het EU-hof besloot dat de verzekerde dat altijd zelf moet kunnen bepalen. Vrij snel na deze uitspraak zijn door de Nederlandse rechter in twee zaken opnieuw vragen aan het EU-hof gesteld over wat nu precies onder een administratieve procedure valt. Meer specifiek gaat het om de vragen of een UWV-procedure als zodanig kan worden aangemerkt en of de bezwaarfase in het bestuursrecht aan te merken is als een administratieve procedure.

Toegang tot het recht in gevaar
Nu het EU-hof heeft aangegeven dat in beide gevallen sprake is van een administratieve procedure, waarschuwt het Verbond dat goed betaalbare toegang tot het recht in gevaar komt. Verzekeraars zullen op verzoek van verzekerden mogelijk veel vaker dan nu zaken waarin geprocedeerd wordt moeten uitbesteden aan advocaten. Dergelijke procedures worden al sinds jaar en dag ook door juridische specialisten van de rechtsbijstandverzekeraar gevoerd, wat veel goedkoper is dan relatief dure advocaten, aldus het Verbond. Naar schatting gaat het in totaal om jaarlijks 40.000-60.000 zaken die hiervoor in aanmerking komen, al zal lang niet iedereen voor een advocaat kiezen.

Bron: Verbond van Verzekeraars

Lees ook…

RvS: geen vrije advocaatkeus bij gefinancierde rechtsbijstand

De Raad van State heeft een verzoek om een vrije advocaatkeus ingeval van gefinancierde rechtsbijstand afgewezen. De aanvrager voor rechtsbijstand betoogde dat de rechtbank heeft miskend dat de door de raad gestelde eisen in strijd zijn met artikel 6 van het EVRM. In dat kader voert hij aan dat het recht om een eigen advocaat te kiezen of aan te wijzen een onvervreemdbaar recht is van rechtzoekende, ook al verkeert hij in de positie dat hij een verzoek moet doen om in aanmerking te komen voor door de staat gefinancierde rechtsbijstand.

Opnieuw vraagstuk vrije advocaatkeuze rechtbijstandverzekerden bij Hoge Raad

De voorzieningenrechter heeft in een geding over een vrije advocaatkeus in zijn uitspraak een 'prejudiciële vraag' voorgelegd aan de Hoge Raad. In dit geding staat centraal de vraag of de procedure waarin de werkgever van belanghebbende (ontslagen werknemer) voor de opzegging van diens arbeidsverhouding voorafgaande toestemming van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verzoekt, een administratieve procedure is als bedoeld in artikel 4:67 Wft en de Richtlijn.

Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2016 (gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation)

Vanaf 1 januari 2016 gelden nieuwe inkomensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2016.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

8 apr 2016

Laatst gewijzigd

8 apr 2016

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.