Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
30 dec 2015 Nieuws

Wisselvallig beleid consumenten bij bankoverstapgedrag

Met spaargeld zijn consumenten het meest geneigd over te stappen naar een andere bank. Met een doorlopend krediet is het switchgedrag minimaal. De tevredenheid met hun bank weerhoudt veel consumenten van een overstap, maar ook de perceptie dat het wisselen van bank weinig oplevert en ingewikkeld is belemmert een overstap. Betere omgang met gegevens en meer vertrouwen kunnen consumenten juist bewegen om over te stappen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Dit concludeert het DNB Working Paper “Banking products: you can take them with you, so why don’t you?” (Engels, pdf, 38 pagina's) door Carin van der Cruijsen en Maaike Diepstraten.

De overstapkans is het hoogst voor de spaarrekening
In juni 2015 is een enquête onder een representatief consumentenpanel gehouden om inzicht te krijgen in overstapintenties van bankklanten. Uit deze enquête blijkt dat het belangrijk is om verschillende bankproducten afzonderlijk te analyseren. De overstapkans is het hoogst voor de spaarrekening; 11,4% van de respondenten vult een overstapkans van 50% of meer in. De intentie om over te stappen met de betaalrekening is significant lager. Het aandeel respondenten met een betaalrekening dat zeker niet zal overstappen is 67%. De gemiddelde overstapkans is 6,8%. Voor krediet is de kans op overstappen nog lager. Voor zowel de hypotheek als het doorlopend krediet geldt dat 3 op de 4 respondenten zeker niet zal overstappen. Het percentage respondenten dat aangeeft de afgelopen 12 maanden feitelijk overgestapt te zijn ligt voor alle producten lager, variërend van 2% voor de hypotheek en betaalrekening tot 4% voor de spaarrekening. Een mogelijke verklaring voor de verschillen in overstapgedrag ligt in het  verschil in het switchkosten. Zo kun je vaak relatief eenvoudig en kosteloos een nieuwe spaarrekening openen, terwijl overstappen met de betaalrekening meer tijd en moeite kost.

Effectiviteit van beleid
Het vergroten van de kennis over de overstapservice heeft een positief maar insignificant effect op de intentie om over te stappen met de belangrijkste betaalrekening. Om een idee te krijgen van het effect van betere kennis zijn respondenten met geen of beperkte kennis over de overstapservice geïnformeerd over de inhoud van deze service en is de overstapkans opnieuw gemeten. 4 op de 10 respondenten had voor deze uitleg nog nooit van deze service gehoord en 3 op de 10 respondenten had er wel van gehoord maar wist niet wat de service inhoudt.
Daarnaast toont het onderzoek aan dat de gemiddelde overstapkans met de betaalrekening weliswaar significant stijgt als het rekeningnummer hetzelfde zou kunnen blijven, maar het aandeel respondenten dat aangeeft ook met nummerbehoud zeker niet over te zullen stappen blijft met 58% hoog.

Voorkeur voor Nederlandse banken
Tot slot toont het onderzoek dat het met name voor buitenlandse banken lastig is om consumenten aan te trekken. 6 op de 10 respondenten stelt als voorwaarde aan een nieuwe bank dat deze Nederlands is. Daarnaast tonen scenarioanalyses voor de spaarrekening dat consumenten eerder bereid zijn over te stappen naar een Nederlandse bank dan naar buitenlandse bank. Deze voorkeur geldt ook wanneer expliciet wordt vermeld dat bij faillissement het geld op de rekening terug wordt gegeven.

 

Bron: DNB

Lees ook…

Nibud-onderzoek Financieel Gedrag & psychologische principes

Consumenten zijn zeer terughoudend bij het aanbreken van hun spaargeld. Het veilige gevoel van geld achter de hand te hebben, wint het van de rationele rekensom waarbij het goedkoper is om spaargeld in te zetten. De helft van de mensen met een lening wil geen spaargeld gebruiken om de lening af te lossen. Ook blijft 40% van de mensen liever rood staan dan de roodstand op te heffen met spaargeld. Dit blijkt uit het Nibud-onderzoek Financieel Gedrag & psychologische principes (zie download).

Nibud: praktische handreiking om gezond financieel gedrag te bevorderen

Het Nibud introduceert een handreiking die handvatten biedt voor de preventie en aanpak van schulden. De praktische aanbevelingen zijn gericht op het bevorderen van gezond financieel gedrag.

Financieel gedrag van consumenten bij inkomstenterugval

In een drietal onderzoeksrapporten van het Nibud wordt het wenselijke financiële gedrag van consumenten beschreven. Wat doen consumenten daadwerkelijk op het moment dat ze financiële problemen krijgen of te maken krijgen met een inkomensterugval? De resultaten zijn in drie verschillende rapporten weergegeven. Alle rapporten bevatten praktische aanbevelingen voor de beroepspraktijk.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

30 dec 2015

Laatst gewijzigd

30 dec 2015

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.