Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
9 okt 2015 Nieuws

Poging vervroegen verhoogde schenkvrijstelling

In een amendement van Kamerlid Ronnes wordt gepleit voor het vervroegen van de verhoogde schenkvrijstelling. In het huidige Belastingplan 2016 wordt een invoerdatum van 1 januari 2017 gehanteerd. vanwege mogelijk uitstelgedrag pleit Kamerlid Ronnes voor vervroeging.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Amendement" (Word, 1 pagina)

"Toelichting
Indiener wil bewerkstelligen dat de schenkvrijstelling wordt verhoogd met ingang van 1 januari 2016.
Indiener merkt allereerst op dat in de Memorie van Toelichting is geschreven dat, vanwege budgettaire aspecten, invoering pas met ingang van 1 januari 2017 kan plaatsvinden.
De beoogde invoering van deze vrijstelling per 1 januari 2017 zal naar de mening van indiener leiden tot uitstelgedrag. Voorgenomen schenkingen zullen nu worden uitgesteld tot ná 2016 zodat dan gebruik gemaakt kan worden van de vrijstelling. De kans dat begiftigden in verband met overlijden van de schenkers in 2016 uiteindelijk toch geen gebruik kunnen maken van de vrijstelling is te verwaarlozen. Indiener verwacht daarom nauwelijks verschil in opbrengst aan schenkbelasting tussen de situatie waarin de vrijstelling zou worden ingevoerd per 1 januari 2016 en per 1 januari 2017. Indiener merkt daarbij op dat als de regeling al per 1 januari 2016 zou worden ingevoerd, de schenkingen wel direct leiden tot een lagere eigenwoningschuld en daarmee tot een lagere aftrek in box 1 van de Wet inkomstenbelasting 2001. De constatering dat er sprake zou zijn van een budgettair nadeel lijkt derhalve niet terecht.

Een fictief voorbeeld moge dit verduidelijken. Stel dat de resterende looptijd van de hypotheek waarvoor geschonken wordt, nog 15 jaar is, het gemiddelde rentepercentage 4 is en het marginale IB tarief 40% is. Op een schenking van € 100.000 levert dat per jaar € 4.000 minder renteaftrek in box 1 op. Bij een vrijgestelde schenking in 2016 zou dat –uitgaande van de hiervoor opgenomen uitgangspunten – de schatkist per begiftigde een voordeel van maximaal € 1.600 opleveren ten opzichte van de situatie dat de vrijstelling pas per 1 januari 2017 wordt ingevoerd."

 

Bron: Tweede Kamer

Lees ook…

Belastingplan 2017

Hoewel de wetswijzigingen in Belastingplan 2016 staan, zullen ze pas in 2017 van kracht worden. Hieronder een beknopt overzicht van de (meest relevante) wijzigingen, met ingang van 1 januari 2017 (mits wetsvoorstellen door Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen).

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.