Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
23 jan 2014 Nieuws

Stand van zaken van de Sociale Zekerheid, januari 2014

In deze publicatie vindt u algemene informatie over de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen in Nederland. Ook vindt u hierin de actuele bedragen per 1 januari 2014.
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

Deze publicatie is bestemd voor iedereen die (rechtmatig) in Nederland verblijft of werkt en bevat onder andere de volgende onderwerpen:

 • Premieoverzicht;
 • Algemene Ouderdomswet (AOW);
 • Algemene nabestaandenwet (ANW);
 • Algemene kinderbijslagwet (AKW);
 • Kindgebonden budget;
 • Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG);
 • Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong);
 • Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
 • Zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen (ZEZ-regeling);
 • Ziektewet (ZW);
 • Werkloosheidswet (WW);
 • Toeslagenwet (TW);
 • Wet werk en bijstand (WWB);
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

 

Klik hier voor overzicht (pdf, 19 pagina's)

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Sociale Verzekeringen en Bijstandsuitkeringen per 1 januari 2014

Per 1 januari 2014 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2014 omdat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt per 1 januari a.s. van € 1477,80 naar € 1485,60 bruto per maand.

Rekenregels januari 2014

In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2014 opgenomen. Deze premies en tarieven zijn relevant voor de uitkeringsbedragen die via de netto-netto koppeling worden vastgesteld.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.