Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
28 jan 2014 Nieuws

Einde 'gouden handdruk' vrijstelling

Vanaf 2014 is het niet meer mogelijk een ontslagvergoeding (gouden handdruk) onder te brengen in een stamrecht(-bv). In het Belastingplan 2014 is een voorstel opgenomen voor het vrij laten vallen van stamrechten. Vanaf 1 januari 2014 wordt het voor bestaande stamrechten mogelijk gemaakt om de volledige aanspraak bij banken, verzekeraars of bij een stamrecht BV fiscaalvriendelijk in één keer op te nemen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Ontklemming
Ontklemming houdt in het laten vervallen van de eis dat alle op 1 januari 2014 bestaande, onder de stamrechtvrijstelling vallende, stamrechten in periodieke termijnen moeten worden uitgekeerd. Deze bestaande stamrechten kunnen in het wetsvoorstel BP2014  zonder heffing van revisierente, ineens worden uitgekeerd. Het maakt niet uit of het stamrecht is ondergebracht in een stamrecht-bv of bij een bank, een beleggingsinstelling of een verzekeraar.

De uitkering ineens wordt vervolgens bij belastingplichtige in haar geheel in box 1 in de heffing van de inkomstenbelasting betrokken. Deze opname is een keuze voor belastingplichtige en dus geen verplichting. Zolang het bestaande stamrecht niet wordt uitgekeerd, is van heffing in beginsel geen sprake. Om belastingplichtigen desalniettemin een impuls te geven om wel tot uitkering over te gaan, wordt in dit wetsvoorstel eveneens opgenomen dat als de aanspraak in 2014 ineens wordt uitgekeerd slechts 80% van de uitkering in de heffing wordt betrokken. Op die manier worden belastingplichtigen, net als in 2013 bij het levenslooptegoed, extra geprikkeld het stamrecht in 2014 te gelde te maken en aan te wenden voor consumptief gebruik, voor schuldafbouw of voor bufferopbouw (sparen).

Geen nieuwe stamrechtvrijstellingen
Gelijktijdig met voornoemde impuls voor bestaande stamrechten wordt per 1 januari 2014 de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten afgeschaft. Die afschaffing heeft tot gevolg dat vanaf 1 januari 2014 ontvangen vergoedingen ter vervanging van gederfd of te derven loon in het jaar van ontvangst volledig in box 1 in de heffing worden betrokken. De scherpste kantjes van de afschaffing van de stamrechtvrijstelling voor nieuwe gevallen kunnen (afhankelijk van de persoonlijke situatie) worden gemitigeerd door gebruikmaking van de middelingsregeling.

Lees ook…

Stamrecht ontstaan uit eerdere eenmanszaak, valt deze ook onder voorstel BP2014?

Hoe zit het met stamrechten die geruisloos vanuit de eenmanszaak ingebracht zijn in een BV (niet zijnde specifiek een stamrecht-BV dus).

Beperkende maatregel 80%-regeling bij afwikkeling stamrecht

In de Tweede Nota van Wijziging BP2014 staat dat de revisierente die tot en met 31 december 2013 in rekening wordt gebracht bij een zogenoemde onregelmatige afwikkeling van een stamrecht door het vervallen van de eis van periodieke uitkeringen reeds niet meer in rekening wordt gebracht bij afkoop van het stamrecht. In dezelfde 'Tweede Nota van Wijziging BP2014' wordt een 'deadline' voor stortingen door werkgevers omschreven.

Relaties met binnenkort expirerende gouden handdruk polissen in 2013?

In mijn klantenkring heb ik een paar relaties waarvan dit jaar een 'gouden handdrukpolis' expireert, daarnaast zijn er een paar relaties met een reeds ingegane lijfrente uit een goudenhanddrukpolis. In het Belastingplan 2014 is er sprake van het laten vervallen van de eis dat alle op 1 januari 2014 bestaande, onder de stamrechtvrijstelling vallende, stamrechten in periodieke termijnen moeten worden uitgekeerd. Nu de kans groot is dat het Belastingplan 2014 door de Eerste en Tweede Kamer komt, heb ik een selectie gemaakt van 'gouden handdrukpolissen'. Wat te doen met deze polissen?

Themanummer: Gouden handdruk

Een dynamisch kennisdocument met vakinfo over 'Gouden handdrukken / ontslagvergoedingen'. Dit document wordt geregeld bijgewerkt, zodat informatie actueel blijft. Handig als naslag, of om uw (PE)vakkennis op te frissen.

Uw mening

 
Edwin Zijdenbos
19 sep 2013
In het bovenstaande artikel 'Stamrecht ontstaan uit eerdere eenmanszaak' een antwoord op uw vraag.
 
Berend Tooms
18 sep 2013
Hoe zit het met stamrechten die geruisloos vanuit de eenmanszaak ingebracht zijn in een BV (niet zijnde specifiek een stamrecht-BV dus)
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

18 sep 2013

Laatst gewijzigd

28 jan 2014

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.