Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
13 jun 2013 Nieuws

VEH: nieuwe kansen voor vrijwillige overstromingsverzekeringen

Vereniging Eigen Huis is tevreden met het bericht dat de ACM een verplichte overstromingsverzekering afwijst. Huiseigenaren moeten zelf kunnen bepalen of zij hun woning tegen waterschade willen verzekeren. De vereniging is gekant tegen een opgelegde verzekering die de helft van de Nederlandse woningeigenaren niet nodig heeft en niet wenst.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Verplichte verzekering vooral lastenverzwaring
Het Verbond van Verzekeraars wil een gedwongen verzekering tegen overstromingsschade invoeren voor eigenaren van woningen en gebouwen, terwijl burgers nu al via de inkomstenbelasting en waterschapslasten betalen voor veilige dijken en droge voeten. De premie van de verplichte verzekering moet worden betaald via een opslag op de inboedel- en opstalverzekering. Voor huishoudens en bedrijven betekent dit een extra lastenverzwaring, terwijl het verzekeraars enkele honderden miljoenen euro's per jaar oplevert.
 
Wettelijke schaderegeling onduidelijk
De overheid kijkt per incident hoe ze omgaat met de schade. Een probleem bij de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) is de onduidelijkheid over het redelijkheidsprincipe. Een huiseigenaar heeft na een overstroming in principe geen recht op een tegemoetkoming van het Rijk als hij zich ook tegen het schaderisico had kunnen verzekeren. Onduidelijk is welke schadedekking en welke verzekeringspremie de wetgever hier als redelijk beschouwd. Vereniging Eigen Huis vraagt de overheid hierover snel duidelijkheid te geven. Op het moment dat hier duidelijkheid over is en dijken aan de afgesproken kwaliteitscriteria voldoen, kunnen verzekeraars concurrerende producten aanbieden en kan de consument kiezen uit een passende dekking met een redelijke premie.
 
Bewustzijn omhoog, premie omlaag
Veel Nederlanders denken nog steeds dat een overstroming hen niet kan overkomen. Maar volgens recent onderzoek van HKV Lijn in water voldoet ongeveer 30% van de dijken in ons land niet of niet geheel aan de kwaliteitsnormen. Hierdoor zijn de overstromingsrisico's in gebieden soms wel tien keer groter dan is afgesproken. Vereniging Eigen Huis vindt dat de overheid hoge prioriteit moet geven aan het op orde brengen van waterkeringen, zodat de kans op overstromingen tot een acceptabel niveau wordt teruggebracht. Tegelijkertijd maakt dit het overstromingsrisico voor verzekeraars beter te verzekeren.
 
Het is belangrijk dat het overstromingsbewustzijn onder burgers toeneemt. Een huiseigenaar wordt bij een vrijwillige verzekering gestimuleerd preventieve maatregelen te nemen waardoor zijn premie daalt, zoals het op een hogere verdieping plaatsen van dure elektrische apparaten of het aanbrengen van waterbestendige vloeren. Bij een verplichte verzekering met een vaste premie neemt het risicobewustzijn niet toe en worden preventieve maatregelen niet beloond.

Bron: Vereniging Eigen Huis

Lees ook…

Verbond: betaalbare overstromingsverzekering biedt burgers zekerheid

Een collectieve overstromingsverzekering is nodig om te voorkomen dat burgers en bedrijven ook financieel hard worden getroffen na een catastrofe. Het Verbond van Verzekeraars noemt het oordeel van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat verzekeraars hun klanten geen betaalbare collectieve basisdekking mogen aanbieden ‘een gemiste kans’. Dat een dekking geen overbodige luxe is, maken de recente overstromingen in Duitsland, Tsjechië en enkele Oost-Europese landen duidelijk. Het Verbond vindt dat de politiek nu aan zet is. De Tweede Kamer debatteert donderdag over waterveiligheid.

Uw mening

 
Harry Waaijenberg
13 jun 2013
Beste VEH: op deze manier komt het er NOOIT van, er wordt al zoveel jaren over gesteggeld. En op individuele basis is dit redelijkerwijs juist niet te doen, weleens van "anti-selectie" gehoord? Dus zo gebeurt er wéér niets, terwijl er straks wel een keer hele dorpen onder water staan, en dan is het "hadden we maar...". Is dat nou belangenbehartiging voor huizenbezitters?
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

13 jun 2013

Laatst gewijzigd

13 jun 2013

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.