Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
14 feb 2011 Nieuws

Aanpassing cafetariaregeling

De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs een aangepast ministerieel besluit uitgebracht over de cafetariaregeling. De voornaamste wijzigingen houden verband met de invoering van de werkkostenregeling per 1 januari 2011.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!


Bij de toepassing van een cafetariaregeling zijn werkgevers en werknemers binnen de wettelijke kaders vrij om de arbeidsvoorwaarden en de samenstelling van de beloning af te stemmen op de persoonlijke behoeften en wensen van de werknemer.

Zo kunnen werkgever en werknemer bijvoorbeeld overeenkomen dat het brutoloon wordt verlaagd in ruil voor een meer fiscaalvriendelijke beloningscomponent als daarbij aan de voor het betreffende beloningscomponent geldende fiscale voorwaarden is voldaan. U kunt hierbij denken aan het verstrekken van: een ov-jaarkaart en voordeelurenkaart, een vergoeding voor kosten van kinderopvang, een pc, een mobiele telefoon, blackberry (e.d.).

Als dergelijke wijzigingen in de overeengekomen beloning worden aangebracht, geldt als uitgangspunt dat deze structureel moeten doorwerken in de werkelijke, in de toekomst te genieten beloning. Dit houdt in dat wijzigingen in de beloning in het algemeen gevolgen hebben voor onder meer de hoogte van: de pensioengrondslag, het vakantiegeld, de uitkeringsgrondslag voor de werknemersverzekeringen, het loon tijdens zwangerschap of ziekte en huurtoeslag.

Met de invoering van de werkkostenregeling per 1 januari 2011 kunnen cafetariaregelingen, onder het regime van de werkkostenregeling, voorzien in een ruil waardoor belaste loonbestanddelen als gerichte vrijstelling buiten de belastingheffing blijven. Ook is een ruil mogelijk als de werkgever de heffing bij de werknemer voorkomt door een vergoeding of verstrekking aan te wijzen als een ‘eindheffingsbestanddeel’, waarover de werknemer geen belasting en premies sociale verzekeringen meer is verschuldigd, omdat de werkgever die al voor zijn rekening heeft genomen.

Het besluit bevat verder een algemeen toetsingskader om te beoordelen of de wijziging van de overeengekomen beloning door uitruil binnen de cafetariaregeling realiteitswaarde heeft.

Het huidige besluit is op 9 februari 2011 in werking getreden, vervangt per deze datum zijn voorganger van 5 augustus 2009 en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Bron: PwC, 12-02-2011
 

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

14 feb 2011

Laatst gewijzigd

14 feb 2011

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.