Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
25 aug 2023 Nieuws

Schuld bij de fiscale partner die daarna bij de bank wordt geherfinancierd

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord of een schuld, die bij de fiscale partner is aangegaan ter verwerving van de eigen woning en daardoor geen eigenwoningschuld is, door herfinanciering bij een bank kan worden aangemerkt als eigenwoningschuld.
25 okt 2019 Nieuws

Maximale box 1?

De lezers van het artikel van '1 + 1 = 3' weten inmiddels wel hoe hoog de eigenwoningreserve is voor A en B na verkoop. Nu een vervolg. De relatie is toch weer inniger geworden en relatie A en B besluiten niet te verhuizen, maar te gaan verbouwen voor een bedrag van €100.000. Deze wordt met een annuïtaire lening gefinancierd.
Op aanraden van de notaris is er wel een draagplichtovereenkomst opgesteld.
23 jan 2019 Kennis

Draagplichtovereenkomst (2)

Kennisdocument: Exclusief voor Fintool-abonnees
Eerder gaven we al aan dat een draagplichtovereenkomst op een 'bierviltje' vastgelegd kan worden. Toch zijn er aandachtspunten die door de hypotheekadviseur besproken dienen te worden. Zo kan het gebeuren dat relatie (extra) wenst af te lossen.
12 sep 2016 Nieuws

Langer kraamverlof voor partners

In een wetsvoorstel dat op voorstel van minister Asscher door de ministerraad is aanvaard wordt, als je samen met je partner een kind krijgt, het recht op betaald verlof op vijf dagen gesteld. Dat is drie dagen meer dan nu het geval is.
6 jul 2015 Nieuws

Claim tweelingbroer vrijstelling Successiewet als partner mislukt

Een belastingplichtige had een rechtzaak aangespannen omdat hij zich op het standpunt stelde dat hij als partner van zijn (overleden) tweelingbroer wenste aangemerkt te worden, waarbij dan de verhoogde vrijstelling voor partners zou gelden. Er is volgens eiser sprake van ongelijke behandeling omdat de termijn van 6 maanden onderscheid maakt tussen erflaters met een mediane overlevingstijd na diagnose van korter dan 6 maanden en erflaters met een langere mediane overlevingstijd.
29 jun 2010 Nieuws

Lage inkomens ontzien bij verlagen AOW-partnertoeslag

De AOW-partnertoeslag gaat met ingang van 1 januari 2011 met 8 procent omlaag. Huishoudens met een gezamenlijk inkomen van circa 20.000 euro en minder worden van deze maatregel uitgezonderd. Dit is de strekking van een wetsvoorstel dat minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
22 jun 2010 Nieuws

Sociale partners willen maatregelen partnerpensioen

De Stichting van de Arbeid, waarin vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers met elkaar overleggen, wil voorkomen dat problemen ontstaan rond partnerpensioen, als een werknemer van baan verandert.
17 feb 2010 Nieuws

Bezuiniging AOW-partnertoeslag van de baan

AOW’ers met een jonge partner onder de 55 jaar hoeven niet al in 2011 hun AOW-partnertoeslag in te leveren zoals het kabinet van plan was. In plaats daarvan geldt dat de generieke korting wordt verhoogd van 6 naar 8 procent. Dat schrijft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.