Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
18 nov 2020 Nieuws

Leidraad informatieverstrekking bij collectieve waardeoverdracht van pensioen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceerde de Leidraad informatieverstrekking aan deelnemers bij een Collectieve Waardeoverdracht. Deze leidraad vervangt het huidige document Uitgangspunten voor informatieverstrekking aan deelnemers bij een Collectieve Waardeoverdracht op grond van artikel 83 en 84 PW per 1 januari 2021.
20 mrt 2019 Nieuws

Steun voor collectieve schadevergoedingsactie

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel 'Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie' waardoor burgers en bedrijven die massaal schade lijden voortaan samen naar de rechter kunnen stappen om hun schade vergoed te krijgen.
27 nov 2015 Nieuws

Minder draagvlak voor huidig pensioenstelsel. Zekerheid over het eigen pensioen belangrijker dan solidariteit.

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het ouderdomspensioen niet zo vanzelfsprekend is als altijd werd gedacht. Door de vergrijzing, slechte beleggingsresultaten en een lage rente is de financiële positie van pensioenfondsen zodanig verslechterd, dat veel van hen moesten besluiten om te korten op de pensioenuitkeringen. Ook verandert de arbeidsmarkt; mensen wisselen vaker van baan of starten als zzp-er. Het is daarom de vraag of het huidige pensioenstelsel nog wel voldoet aan de behoeften van de huidige en toekomstige werkenden. In 2014 is, in het kader van de Nationale Pensioendialoog, met deskundigen en belangstellenden gediscussieerd over allerlei aspecten van het pensioenstelsel. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het SCP gevraagd onderzoek te doen naar het draagvlak voor solidariteit in de aanvullende pensioenen: willen mensen nog wel gezamenlijk een pensioen opbouwen? Welke maatschappelijke trends zijn daarbij relevant? En in hoeverre geven mensen de voorkeur aan collectieve of juist aan individuele pensioenregelingen?
3 jan 2012 Nieuws

Ook PPI-vergunning voor De Goudse en Aegon-dochter TKP

Verzekeraars Aegon, de Goudse Verzekeringen en Nationale-Nederlanden hebben op 30 december 2011 een vergunning gekregen van de Nederlandsche Bank voor de oprichting van een zogeheten premiepensioeninstelling (PPI).
9 dec 2011 Nieuws

BND derde partij met PPI

Na BeFrank en Robeco is Brand New Day de derde partij die met een premiepensioeninstelling de markt betreedt. Het bedrijf heeft een vergunning gekregen van DNB en AFM om collectieve pensioenen voor werkgevers aan te bieden.
9 nov 2011 Nieuws

Collectief schade verhalen kan

De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen over collectief schade verhalen. Deze was ingediend door Tweede Kamerlid Sharon Dijksma (PvdA).
31 jan 2011 Nieuws

Fouten in collectieve pensioenen verzekeraars

Deelnemers aan collectieve pensioenregelingen die worden beheerd door een verzekeringsmaatschappij krijgen in “een substantieel aantal gevallen” niet waar ze recht op hebben. Dat komt doordat verzekeraars de administratie niet goed bijhouden. Dat schrijft de Nederlandsche Bank (DNB) in een vrijdag verschenen rapport.
23 nov 2010 Nieuws

Collectieve zorgpolis alleen via werkgever

Collectieve zorgpolissen mogen in de toekomst alleen aangeboden worden door werkgevers aan hun personeel. Dat staat volgens het AD in een bijlage van het regeerakkoord.
30 sep 2010 Nieuws

Bijna een miljoen deelnemers collectieve pensioenen bij verzekeraars

Werkgevers uit het midden- en kleinbedrijf hebben voor ruim 900.000 deelnemers het pensioen geregeld bij verzekeraars en dat aantal neemt nog toe.
1 feb 2010 Nieuws

Pensioentruc dupeert duizenden ondernemers

Uit een rondgang van het Financieele Dagblad blijkt dat naar schatting duizenden bedrijven uit het mkb opgezadeld zijn met onnodig dure pensioenregelingen. Tussenpersonen konden daarmee een hogere provisie opstrijken.
Getoond 1 tot 10 van 11. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.