Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Gezondheid en zorg

11 tot 20 van 1407.
20 jan 2023 Nieuws

Aanpassing eigen risico per behandeling in medisch-specialistische zorg (vanaf 2025)

Ongeveer één miljoen zorgverzekerden gaan vanaf 2025 per jaar gemiddeld €100 minder eigen risico betalen. Daarnaast gaat niemand méér eigen risico betalen dan nu het geval is. Dat komt door een aanpassing die minister Ernst Kuipers wil maken aan de vormgeving van het verplicht eigen risico.
28 dec 2022 Nieuws

Nieuwe premie regelingen wanbetalers en onverzekerden 2023

Vanaf 1 januari 2023 is de premie voor wanbetalers € 165,70 per maand (€ 152,20 in 2022). Betaalt u 6 maanden of langer geen premie voor uw zorgverzekering? Dan mag uw zorgverzekeraar u aanmelden bij het CAK. U betaalt dan uw zorgpremie aan CAK, in plaats van aan uw zorgverzekeraar. Deze premie is hoger dan de normale premie.
14 dec 2022 Nieuws

Kamervragen verhoogd eigen risico

Minister Kuipers gaf antwoord op Kamervragen over het bericht dat steeds meer mensen kiezen voor een hoog risico bij hun zorgverzekering.
9 dec 2022 Nieuws

Besluit inhouding zorgpremie door werkgever

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is het uitgangspunt dat een werknemer vrij over het wettelijk minimumloon moet kunnen beschikken om te voorzien in de noodzakelijke levensbehoeften. In uitzonderlijke gevallen kan de werkgever onder strikte voorwaarden een inhouding verrichten op het minimumloon.
5 dec 2022 Nieuws

VWS- Verzekerdenmonitor 2022

Deze monitor biedt een samenhangend beeld van de ontwikkeling van zowel de nationale- als de internationale aspecten van de Zorgverzekeringswet tot eind 2021.
5 dec 2022 Nieuws

Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2023

Bij de invordering van de bestuursrechtelijke premie heeft het CAK te maken met diverse inhoudingsplichtigen. In artikel 6 (oud) van de beleidsregels waren de regels gegeven omtrent het proces van herinneren en aanmanen jegens deze inhoudingsplichtigen.
28 nov 2022 Nieuws

Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag

In het kader van de koopkrachtbesluitvorming voor 2023 is besloten tot een incidentele verhoging van de zorgtoeslag 2023 van ruim € 400.
25 nov 2022 Nieuws

Welke (financiële) effecten heeft het afschaffen van de opslag uit de Regeling wanbetalers?

Minister E.J. Kuipers gaf een reactie op de nader gewijzigde motie over onderzoeken welke (financiële) effecten het afschaffen van de opslag uit de Regeling wanbetalers heeft.
25 nov 2022 Nieuws

Regeling risicoverevening 2022

Een zorgverzekeraar dient iedere verzekeringsplichtige die een zorgverzekering bij hem wenst af te sluiten, te accepteren. Dat is in de Zorgverzekeringswet (Zvw) geregeld.
21 nov 2022 Nieuws

Kamervragen over problemen rondom zorg aan onverzekerden

Minister Kuipers gaf antwoord op Kamervragen over problemen rondom de zorg aan onverzekerden.
Getoond 11 tot 20 van 1407. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.