Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
1341 tot 1350 van 1436.
14 mrt 2005 Nieuws

Consumentenbond: “Reclames van zorgverzekeraars vaak onjuist”

De reclame-uitingen van ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeringen deugen vaak niet. De Consumentenbond zegt dat uit haar onderzoek blijkt dat slogans over de premies niet altijd kloppen en dat claims als "100% fysiotherapie vergoed" onjuist zijn. De bond vraagt Zorgverzekeraars Nederland om in te grijpen en roept consumenten op na te gaan of de zorgverzekeraars de beloftes die ze doen in de praktijk waarmaken.
7 mrt 2005 Nieuws

Eerste Kamer twijfelt aan haalbaarheid basispolis per 2006

Alle fracties in de Eerste Kamer twijfelen eraan of invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 haalbaar is. De Senaat ziet nog veel witte vlekken in de Zorgverzekeringswet en de Wet op de Zorgtoeslag, waarin de compensatie wordt geregeld.
1 mrt 2005 Nieuws

Consument wil meer informatie over zorgpolis

Door de veranderingen die in de basisverzekering op komst is, willen consumenten op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen op het gebieden van ziektekostenverzekering. Ook hebben zij een duidelijke mening over de vorm van verzekering waar hun voorkeur naar uitgaat. Dat blijkt uit een jaarlijkse enquête van het Centrum voor Consumenten Informatie. Ruim 250.000 huishoudens hebben de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd.
16 mrt 2005 Nieuws

Aanpassingen regels voor loondoorbetaling en reïntegratie-evaluatie

Sinds 1 januari 2004 is de loondoorbetalingsplicht bij ziekte en de wachttijd voor de WAO van één naar twee jaar verlengd. Daarnaast is de maximale periode dat een werknemer recht heeft op ziekengeld verlengd van 52 naar 104 weken. Mede als gevolg hiervan zijn er vanaf 1 januari 2005 een aantal nieuwe regels van kracht en zullen er dit voorjaar nog een paar volgen. De regels kunnen voor zowel werkgever als werknemer gevolgen hebben. Uitvoeringsinstantie UWV heeft een overzicht op zijn website gepubliceerd van de regels.
23 feb 2005 Nieuws

ZorgaanZet.nl: vernieuwde website van VWS rond nieuwe Zorgverzekering

ZorgaanZet.nl is per vandaag vernieuwd. Deze website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt informatie over de stand van zaken rond de nieuwe Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag. In aanloop naar de beoogde invoering van beide wetten per 1 januari 2006 is de website vooral gericht op zorgverzekeraars, zorgaanbieders, werkgevers, werknemersorganisaties, patiënten- en consumentenvertegenwoordigers en beleidsmakers. De voorlichting aan het algemene publiek zal worden gestart als beide wetsvoorstellen ook door de Eerste Kamer zijn aangenomen.
22 feb 2005 Nieuws

Geen boete voor doorbetaling loon in tweede ziektejaar

Het wetsvoorstel Bovenwettelijke aanvulling op de verplichte doorbetaling in het tweede ziektejaar (BALTZ) is enige tijd geleden ingetrokken. Het betekent dat werkgevers die zieke werknemers in het tweede ziektejaar toch meer betalen dan 70% van het laatstverdiende loon daarvoor niet bestraft worden.
21 feb 2005 Nieuws

Goudse draagt zorgportefeuille over aan VGZ

De Goudse verkoopt haar zorgportefeuille aan VGZ-IZA. Wel blijft De Goudse volgens VVP onder eigen label zorgverzekeringen verkopen.
18 feb 2005 Nieuws

CDA wil eerder duidelijkheid over basisstelsel

Het CDA vindt dat minister Hoogervorst van Volksgezondheid veel te laat komt met maatregelen voor de nieuwe basisverzekering.
18 feb 2005 Nieuws

Eerste private ziekenhuis op komst in Nederland

Het internationaal werkende bedrijf Simed is bezig het eerste particuliere ziekenhuis in Nederland van de grond te tillen.
15 feb 2005 Nieuws

Bijtelling ziektekostenregeling verhoogd

Bij de waardebepaling van aanspraken op ziektekostenregelingen mag de werkgever de waarde van de collectieve ziektekostenregeling - onder voorwaarden - op maximaal € 2.676 per jaar stellen.
Getoond 1341 tot 1350 van 1436. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.