Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
27 nov 2013 Nieuws

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel continuïteit cruciale zorg

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Edith Schippers (VWS) over het in stand houden van cruciale zorg. Met de aanname van dit wetsvoorstel wordt een belangrijke omslag in de gezondheidszorg gemaakt. Wanneer zorgaanbieders door falend beleid in financiële problemen komen of failliet gaan, is het niet meer aan de overheid om deze instellingen op kosten van de premiebetaler overeind te houden.
25 okt 2013 Nieuws

Relaties met binnenkort expirerende gouden handdruk polissen in 2013?

Helpdeskvraag (fictieve casus)
In mijn klantenkring heb ik een paar relaties waarvan dit jaar een 'gouden handdrukpolis' expireert, daarnaast zijn er een paar relaties met een reeds ingegane lijfrente uit een goudenhanddrukpolis. In het Belastingplan 2014 is er sprake van het laten vervallen van de eis dat alle op 1 januari 2014 bestaande, onder de stamrechtvrijstelling vallende, stamrechten in periodieke termijnen moeten worden uitgekeerd. Nu de kans groot is dat het Belastingplan 2014 door de Eerste en Tweede Kamer komt, heb ik een selectie gemaakt van 'gouden handdrukpolissen'. Wat te doen met deze polissen?
27 sep 2013 Nieuws

Uitstel aanpassingen Algemene Nabestaandenwet

Update
Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft aan de Tweede Kamer een Kamerbrief verzonden over het voorstel om de Algemene nabestaandenwet te wijzigen voor nieuwe gevallen.
26 sep 2013 Nieuws

CDFD vult voorlichting over 'Vakbekwaamheid na 2013' aan

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft de themapagina ‘Vakbekwaamheid na 2013’ op de eigen website (www.cdfd.nl) verder uitgebreid. De voorlichting helpt financiële dienstverleners in hun voorbereiding op een nieuw diplomastelsel. Over dit bouwwerk publiceerde de minister van Financiën deze week een algemene maatregel van bestuur. Op de themapagina ‘Vakbekwaamheid na 2013’ geeft het CDFD uitleg over de stappen die adviseurs binnen de financiële dienstverlening moeten zetten om tijdig te beschikken over de juiste Wft-diploma’s.
23 sep 2013 Nieuws

Wet maatregelen woningmarkt 2014

Invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet maatregelen woningmarkt 2014)
20 sep 2013 Nieuws

BREAKING: Stemmingsuitslag Motie = Aangenomen!

Gisteren (donderdag 19 september) kwam de motie (PE examens) in stemming in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer vindt dat het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk een forse lastenverzwaring voor financieel adviseurs met zich meebrengt. Ook stelt de Kamer vast dat een verplicht periodiek examen voor PE strenger is dan in vergelijkbare beroepsgroepen.
11 sep 2013 Nieuws

Wetsvoorstellen Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen

De Eerste Kamer gaat de pensioenplannen van het kabinet op 8 oktober behandelen.
Staatssecretaris Weekers (Fin) stuurt aan de Eerste Kamer een kamerbrief met de Wetsvoorstellen Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en Wet pensioenaanvullingsregelingen
2 sep 2013 Nieuws

Sociaal akkoord basis Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid

De voorstellen van minister Asscher vloeien voort uit het sociaal akkoord dat kabinet en sociale partners in april van dit jaar sloten. Wat toen is afgesproken, heeft de minister nu in een wetsvoorstel uitgewerkt. Het gaat daarbij om aanpassingen van flexrecht, ontslagrecht en Werkloosheidswet.
15 aug 2013 Nieuws

Uitbreiding eed of belofte (bankierseed)

In het wetsvoorstel 'Wijzigingswet financiële markten 2015' wordt de verplichting tot het afleggen en naleven van een eed of belofte voor beleidsbepalers en interne toezichthouders van financiële ondernemingen uitgebreid naar (andere) medewerkers van financiële ondernemingen, te weten medewerkers wier werkzaamheden het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk (kunnen) beïnvloeden of die zich rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten.
10 jul 2013 Nieuws

Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen aanvaard

Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen. Met dit wetsvoorstel wordt de kwaliteit van het bestuur binnen de pensioenfondsen versterkt. Dit is nodig vanwege de steeds complexere omgeving waarin pensioenfondsen in de toekomst moeten opereren. Staatssecretaris Klijnsma: “Deelnemers en pensioengerechtigden moeten er zeker van kunnen zijn dat het bestuur van hun fonds deskundig is, het interne toezicht goed geregeld en dat het geld goed wordt beheerd. Dat is in deze wet verankerd.”
Getoond 461 tot 470 van 475. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.