Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Algemeen

1 tot 10 van 5388.
28 jun 2024 Nieuws

Staffelbesluit pensioenen

Het Staffelbesluit pensioenen van 26 juni 2023 wordt aanvullend gewijzigd. De wijzigingen betreffen naast enkele redactionele wijzigingen de aanpassing van de voorwaarden van onderdeel 9.2. voor de aanwijzing van regelingen die voor werknemers van 18 of 19 jaar uitgaan van het premiepercentage van de leeftijdsklasse van 20 jaar tot en met 24 jaar.
28 jun 2024 Nieuws

Rapport IBO Pensioenopbouw in balans

Dit IBO biedt nieuw inzicht in de verwachte bruto pensioeninkomens en bruto vervangingsratio’s van Nederlandse huishoudens.
21 jun 2024 Nieuws

Publieksmonitor pensioenen kwartaal 2, 2024

Dit rapport onderzoekt het vertrouwen in het pensioenstelsel en de partijen die betrokken zijn bij de uitvoering ervan, hoe dit vertrouwen zich in de tijd ontwikkelt en hoe ontwikkelingen kunnen worden verklaard.
5 jul 2024 Nieuws

Wetsvoorstel verlenging pensioentransitie

Dit wetsvoorstel wijzigt de Pensioenwet, de Wet op de loonbelasting 1964 en enige andere wetten in verband met de verlenging van de transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel.
29 apr 2024 Nieuws

Wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (internetconsultatie)

In het Ontwerpbesluit worden de kaders gesteld voor gelijke aanpassingen met spreiden bij de solidaire premieregeling.
29 apr 2024 Nieuws

Gemiddelde pensioenleeftijd 2023

In 2023 gingen 86 duizend werknemers met pensioen. De gemiddelde pensioenleeftijd was 65 jaar en 11 maanden en daarmee 3 maanden hoger dan in 2022. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
24 apr 2024 Nieuws

Kamervragen over P-scenariosets

Minister Schouten gaf antwoord op vragen (31) over de P-scenariosets en hun impact op pensioencommunicatie en beleggingsbeleid.
8 apr 2024 Nieuws

Internationale aspecten van pensioenen en stamrechten (besluit)

Dit besluit wijzigt het besluit van 9 oktober 2015. De wijziging betreft het vervallen van twee voorwaarden bij internationale waardeoverdrachten van pensioenkapitaal van werknemers aan buitenlandse, fiscaal niet-aangewezen pensioenuitvoerders gevestigd binnen de EU, de EER of Zwitserland. Dit naar aanleiding van twee arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 16 november 2023.
29 mrt 2024 Nieuws

Publieksmonitor pensioenen Q1-2024

Met deze publieksmonitor wil het Ministerie van SZW over meerdere jaren de reactie van het Nederlandse publiek op alles wat ze horen en zien over het pensioen inzichtelijk maken. De monitor dient daarmee inzicht te bieden in de mate waarin de communicatiedoelen van SZW en de andere stakeholders worden gerealiseerd.
22 mrt 2024 Nieuws

Onderzoek Pensioenboodschappen

Drie boodschappen over pensioenen zijn voorgelegd aan werkenden (36-55 jaar, in loondienst), pensioengeoriënteerden (56-67 jaar, nog niet met pensioen, in loondienst) en gepensioneerden (68 jaar en ouder) in Nederland.
Getoond 1 tot 10 van 5388. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.