Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Algemeen

1 tot 10 van 5311.
18 mei 2022 Nieuws

Wetsvoorstel toekomst pensioenen

Minister C.J. Schouten stuurde de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging. Tevens is de 'Publieksmonitor pensioenen kwartaal 1 2022' aangeboden.
2 mei 2022 Nieuws

V&A 08-078 Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar

Dit V&A 08-078 behandelt de vraag wanneer in een eigenbeheerlichaam verzekerde pensioenaanspraak of aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting kan worden prijsgegeven omdat deze niet voor verwezenlijking vatbaar is.
6 apr 2022 Nieuws

Besluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen (2x internetconsultatie)

De regering acht het wenselijk om te bezien hoe de pensioenopbouw onder zelfstandigen kan worden gestimuleerd. Eén van de oplossingsrichtingen die wordt verkend is het – via experimenten – (breder) mogelijk maken van pensioenopbouw in de tweede pijler voor zelfstandigen. Het Besluit experiment pensioenregeling zelfstandigen stelt nadere regels met betrekking tot het doen van een dergelijk experiment.
4 apr 2022 Nieuws

Fiscale uitvoeringsregelingen Wet toekomst pensioenen

Met de Wet toekomst pensioenen wordt onder andere het fiscale kader voor pensioenen gewijzigd. Dit wetsvoorstel is op 30 maart 2022 naar de Tweede Kamer gezonden. In dat wetsvoorstel wordt voorgesteld de fiscale verschillen tussen de tweede pensioenpijler (werknemerspensioen) en de derde pensioenpijler (individuele pensioenvoorzieningen voor bijvoorbeeld ondernemers of werknemers zonder pensioenregeling), waar mogelijk en wenselijk op te heffen.
1 apr 2022 Nieuws

Diverse V&A aangepast

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft een zestal V&A aangepast.
31 mrt 2022 Nieuws

Besluit uitvoering PEPP-verordening

Het thans voorliggende besluit wijzigt het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten. De Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP)-verordening strekt tot productregulering voor individueel pensioensparen.
9 mrt 2022 Nieuws

Schadevergoeding (pensioen) in 1 jaar belast

In een Kamerbrief beschrijft staatssecretaris Van Rij de methodiek van het belasten in 1 jaar en het uitsluiten van de hardheidsclausule.
25 feb 2022 Nieuws

Uniforme Rekenmethodiek bij pensioenen

Minister Schouten gaf antwoord op Kamervragen over de evaluatie van de Uniforme Rekenmethodiek (URM).
23 feb 2022 Nieuws

Verbeterslag pensioenuitvoerders nodig

Nederlanders ontvangen informatie over hun pensioen niet altijd volledig, tijdig of correct. In ruim de helft van deze gevallen ligt de oorzaak in de vertaalslag van pensioenadministratie naar communicatie-uitingen. Dit blijkt uit een verkennend AFM-onderzoek.
15 feb 2022 Nieuws

Bij ‘execution only’ zwaarwegende informatieplicht voor verzekeraar

Als consumenten een pensioenproduct met variabele uitkering kunnen afsluiten zonder advies in te winnen, dan rust op de verzekeraar als pensioenuitvoerder een zwaarwegende informatieplicht. De verzekeraar moet de consumenten zodanig informeren dat zij zelfstandig in staat zijn om dit complexe pensioenproduct te begrijpen. Zo blijkt uit twee gepubliceerde uitspraken van de Geschillencommissie van Kifid.
Getoond 1 tot 10 van 5311. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.