Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
13 sep 2023 Nieuws

Standpunt over aflossingsachterstand

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord vanaf welk moment een schuld, die kwalificeert als eigenwoningschuld, daarna niet meer voldoet aan de aflossingseis door een aflossingsachterstand, weer kan kwalificeren als eigenwoningschuld en wat vanaf dat moment de maximale looptijd is.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Aanleiding

De belastingplichtige is op 2 januari 2013 een eigenwoningschuld van € 200.000 aangegaan, waarop ten minste annuïtair wordt afgelost. De maximale looptijd van de eigenwoningschuld is 360 maanden en eindigt in beginsel uiterlijk 31 januari 2043.[voetnoot 1] De belastingplichtige voldoet op 31 december 2016 door een incidentele aflossingsachterstand niet aan de aflossingseis. Op 31 december 2017 is de aflossingsachterstand door de belastingplichtige nog niet ingehaald en voldoet hij nog steeds niet aan de aflossingseis. De belastingplichtige kan niet aannemelijk maken dat de aflossingsachterstand het gevolg is van onvoldoende betalingscapaciteit of van een onbedoelde fout in de betaling of berekening van het aflossingsbedrag. De eigenwoningschuld gaat hierdoor per 1 januari 2018 over naar box 3. Op 1 november 2020 wordt de aflossingsachterstand ingehaald.

Vraag

Op welk moment keert de schuld weer als eigenwoningschuld terug naar box 1 en wat is vanaf dat moment de maximale looptijd?

Antwoord

Op 1 november 2020 is de aflossingsachterstand ingehaald en keert de schuld als eigenwoningschuld terug naar box 1. Vanaf dat moment kan de belastingplichtige tot uiterlijk 30 november 2045 de schuld aanmerken als eigenwoningschuld en de rente in aftrek brengen. Het oorspronkelijke aflossingsschema moet worden voortgezet.

Beschouwing

Omdat de belastingplichtige niet aannemelijk kan maken dat de aflossingsachterstand op 31 december 2017 het gevolg is van onvoldoende betalingscapaciteit in de zin van artikel 3.119e, tweede lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) of van een onbedoelde fout in de betaling of berekening van het aflossingsbedrag in de zin van artikel 3.119e, tweede lid, onderdeel b, Wet IB 2001, gaat de eigenwoningschuld per 1 januari 2018 over naar box 3. Een schuld die door toepassing van artikel 3.119e, tweede en derde lid, Wet IB 2001 naar box 3 overgaat, hoeft niet definitief in box 3 te blijven. Zodra de aflossingsachterstand die aanwezig was op het moment van de overgang naar box 3 is ingelopen, kwalificeert de schuld weer als eigenwoningschuld en gaat die schuld verplicht terug naar box 1 (Kamerstukken II 2015/16, 34305, nr. 6, p. 27-28).

Voetnoten

[Voetnoot 1] De aflossingsformule van artikel 3.119c, eerste lid, Wet IB 2001 gaat uit van volledige maanden. Op de lening hoeft in de maand waarin deze wordt aangegaan, in dit geval januari 2013, niet te worden afgelost. Wel is de rente over deze maand aftrekbaar.

 

Bron: Belastingdienst

 

Fintool:

* het voorbeeld is ietwat ongelukkig in de zin dat de schuld op 2 januari 2013 wordt aangegaan. Vrijwel altijd zal sprake zijn van een onherroepelijke koopovereenkomst op 31 december 2012, waardoor feitelijk sprake is van overgangsrecht.

* Het antwoord ziet op betalingsachterstand en/of een onbedoelde fout. Waar een leningdeel opnieuw op 360 maanden is gesteld, kan men niet (meer) spreken van een onbedoelde fout.

Lees ook…

Simpele casus, of toch niet?

Een huiseigenaar uit 2014 die nu een andere woning aankoopt en bij u aanklopt voor een (her)financiering. Voor de meeste adviseurs dagelijkse kost. In een whitepaper laten we zien hoe €1 verschil een gehele lening in box 3 kan doen belanden. Een gevalletje 'het is maar net hoe je het bekijkt'....

Whitepaper 'Overgangsrecht Bestaande Eigenwoningschuld'

Voor de advisering over hypotheken is het begrip ´bestaande eigenwoningschuld´ (Box 1) omschreven in Wet IB2001, artikel 10bis.1 ‘bestaande eigenwoningschuld’ relevant voor het bepalen van het wel/niet verplicht annuïtair /lineair aflossen van de hypotheek, zoals deze sinds Belastingplan 2013 (BP2013) bestaat. In een compilatie van diverse Fintool artikelen/helpdeskvragen wordt aan de hand van een aantal casussen/helpdeskvragen nader ingezoomd op de (on)mogelijkheden gebruik te maken van aflossingsvrije leningen of voortzetting van bijvoorbeeld een KEW/SEW/BEW.

Nieuw regime leningdeel omzetten naar aflossingsvrij

Via de Fintool helpdesk krijgen we soms de vraag of het omzetten van een annuïtair leningdeel naar aflossingsvrij fiscaal mogelijk is zonder dat de overige leningdelen fiscaal in het gedrang komen. Het gaat hierbij dan om ‘nieuw recht’ box 1 leningdelen (BP2013).
Bij de omzetting houdt de adviseur rekening met GHF en box 3 toetsing vanwege leningdeel dat fiscaal niet meer voldoet aan aflossschema.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

13 sep 2023

Laatst gewijzigd

13 sep 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.