Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
30 jun 2023 Nieuws

Uitkeringslasten UWV in 2023 en 2024 omhoog

De uitkeringslasten van UWV stijgen dit jaar met 3,4 miljard euro, tot ruim 24 miljard euro in totaal. In 2024 stijgen de totale uitkeringslasten met nog eens ruim 2 miljard euro. Dat stelt UWV in de Juninota 2023.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De lastenstijging heeft meerdere oorzaken.  Vanwege de hoge inflatie heeft het kabinet het wettelijk minimumloon op 1 januari 2023 met 10,15% verhoogd. Op 1 juli komt daar nog eens 3,13% bij. Omdat de uitkeringen meestijgen met de inflatiecorrectie, heeft dit direct gevolgen voor de totale uitkeringslasten. Daarnaast ontvangen mensen door de verhoging van de AOW-leeftijd langer een uitkering, wat ook een direct effect heeft op het aantal uitkeringen, vooral bij de arbeidsongeschiktheidswetten.

NOW en STAP

De door UWV uitgevoerde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), is afgebouwd. De laatste aanvraagperiode, voor de NOW 6, liep tot en met maart 2022. We schatten het totale bedrag aan NOW-subsidielasten op 18,6 miljard euro. UWV is momenteel bezig met het vaststellen van de subsidiebedragen. Een andere bijzondere regeling is het STAP-budget. Voor 2023 is een budget van 170 miljoen euro beschikbaar gesteld. Vanaf 2024 wordt het STAP-budget afgeschaft.

WW en WIA

Een ontslaggolf is, mede dankzij de NOW-regeling, uitgebleven en de krapte op de arbeidsmarkt houdt nog aan. Daarnaast is het aantal faillissementen nog altijd laag. UWV verwacht een lichte toename van het aantal faillissementen in 2023 en een verdere stijging in 2024, tot ongeveer het niveau van voor de coronacrisis. Het aantal WW-uitkeringen stijgt in 2023 met 14.000, tot 163.000 uitkeringen in totaal. Op basis van ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) zal de WW in 2024 oplopen tot 177.000 uitkeringen. De WW-uitkeringslasten stijgen in 2023 met 373 miljoen euro tot 2.880 miljoen euro. In 2024 volgt een verdere toename tot 3.340 miljoen euro.

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen neemt in 2023 toe met 12.000 en in 2024 met 8.000. Dit komt vooral doordat de stijging bij de WIA groter is dan de daling bij zijn voorganger, de WAO, en doordat de AOW-leeftijd is verhoogd, waardoor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering logischerwijs ook later met pensioen gaan. De Wajong vertoont een stabiele trend. Het totale aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in 2023 is ten opzichte van de Januarinota 2023 met 1.000 naar boven bijgesteld naar 840.000 uitkeringen.

Groeiend vermogen en rente

De totale uitkeringslasten stijgen in 2023 met 3,4 miljard euro tot 24,2 miljard euro, waarna dit bedrag in 2024 doorgroeit naar ruim 26,2 miljard euro. Sinds september 2022 ontvangt en betaalt UWV weer rente over respectievelijk de positieve en negatieve rekening-courantbedragen van de UWV-fondsen. In 2023 ontvangt UWV per saldo 653 miljoen euro en in 2024 1.041 miljoen euro aan rentebaten. Het totale fondsvermogen – waarvan UWV beheerder is – neemt toe van 25,3 miljard euro in 2022 tot 41 miljard euro in 2024.


Download: Juni nota

 

Bron: UWV

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

30 jun 2023

Laatst gewijzigd

30 jun 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.