Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
21 mrt 2023 Nieuws

Schoonmaakclausule

Verzekerde moet bewijzen dat brand niet is vergroot door het niet naleven van de schoonmaakclausule in de polis. Eiser exploiteert als eenmanszaak Lunchroom [bedrijf]. Op 2 oktober 2020 woedde er een brand in de keuken van de lunchroom door een vlam in de pan. Daardoor is schade ontstaan.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

In de op 2 oktober 2020 geldende polisvoorwaarden staat onder meer:
“Indien in geval van schade blijkt, dat niet aan de onderstaande clausule(s), speciale conditie(s) en/of uitsluitingen is voldaan vervalt alle recht op schadevergoeding, tenzij u bewijst dat de schade hierdoor niet veroorzaakt of vergroot werd. (…)

Frituren, Bakken en Koken clausule:

Deze verzekering is geaccepteerd onder de expliciete voorwaarden dat indien er gefrituurd, gebakken of gekookt wordt binnen het gebouw: (...)

Ten aanzien van de afzuiginstallatie en bijbehorende motoren (…)
m) de gehele lengte van alle schoorstenen en extractiebuizen met extractiemotoren en ventilatoren, moeten minimaal elke 12 maanden worden gereinigd door een gespecialiseerd reinigingsbedrijf* of een kortere periode als de vervuiling daar aanleiding voor geeft of het reinigingsbedrijf dit adviseert.”

Resumé technisch onderzoek

(…) Het vuur kon zich in het afzuigkanaal (beperkt) uitbreiden. Gelet op de aantasting van de afzuigmotor en de directe omgeving daarvan was in de behuizing van die motor sprake van de nodige (brandbare) vervuiling ten tijde van het ontstaan van de brand. (…)

Inspectie

Samenvatting verklaringen

(…) Hij [[eiser] , toevoeging rechtbank] verklaarde dat begin september 2020 de heer [naam] van het bedrijf M. in de lunchroom was geweest waarbij die onderhoud pleegde aan de keukenapparatuur. Bij die gelegenheid zou hij ook het afzuigkanaal hebben gecontroleerd op aanwezige vervuiling. Hij vond het echter te weinig om het kanaal te (laten) reinigen.”

Verzekeraar

Bij e-mail van 13 november 2020 heeft de schadebehandelaar namens de verzekeraar geweigerd dekking te verlenen voor de schade, omdat niet was voldaan aan de ‘Frituren, Bakken en Koken’ clausule die voorschrijft dat de schoorstenen en extractiebuizen met extractiemotoren en ventilatoren elke 12 maanden door een gespecialiseerd reinigingsbedrijf moeten worden schoongemaakt.

Oordeel rechter

...
Het staat verder vast dat de afzuigapparatuur in zijn geheel (al enige tijd) niet was schoongemaakt. [naam] heeft ook verklaard dat er geen vervuiling van meer dan 1mm te zien was, wat iets anders is dan geen vervuiling. De rechtbank maakt uit dit alles op dat er, ook als er maar weinig werd gebakken en gefrituurd, enige mate van vervuiling in de afzuigapparatuur aanwezig was ten tijde van de brand. Aldus is niet gebleken dat er geen vervuiling aanwezig was die schade kan hebben vergroot.
...
Het voorgaande betekent dat [eiser] niet heeft bewezen dat de schade niet is vergroot door de vervuiling. Gelet op de systematiek van de verzekering (zie 4.3) betekent dat dat de schade niet is gedekt. De vordering wordt daarom afgewezen.


Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

21 mrt 2023

Laatst gewijzigd

21 mrt 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.