Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
25 jul 2022 Nieuws

Non-conformiteit pand (ontbreken omgevingsvergunning)

Een koper heeft een pand aangekocht. De begane grond en eerste verdieping van het pand waren bij de verkoop en levering ingericht en werden gebruikt als kantoorruimten. De tweede en derde verdieping van het pand waren bij de verkoop en levering ingericht als twee zelfstandige (woon)appartementen en werden op dat moment ook als zodanig verhuurd.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Echter, de omgevingsvergunning voor de twee bovenliggende appartementen ontbreekt.

Verkopers hadden de tweede en derde verdieping van het pand, die voorheen ingericht en in gebruik waren als kantoor, in 2010 laten verbouwen en inrichten als (woon)appartementen. Dit zodat de tweede en derde verdieping geschikt waren voor bewoning en verhuur. De (woon)appartementen hebben in 2010 (op aanvraag) aparte huisnummers gekregen, zijn vervolgens geregistreerd als woonruimten in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen en hebben een woonbestemming gekregen in het bestemmingsplan “Duinoord”.

Brochure

In de verkoopbrochure van het pand staat:
De parterre en de 1e etage zijn de afgelopen jaren in gebruik geweest als kantoor en zullen leeg worden opgeleverd. De 2e en 3e etage zijn ingericht als zelfstandige woonappartementen en worden opgeleverd in verhuurde staat.

Tekortkoming in de nakoming van de koopovereenkomst

Koper stelt dat op het moment van de eigendomsoverdracht de omgevingsvergunning voor de verbouwing van de tweede en derde verdieping ontbrak, waardoor de tweede en derde verdieping feitelijk alleen als kantoor konden worden gebruikt en niet als (zelfstandige) woningen (mochten worden verhuurd). Dit levert volgens koper een tekortkoming op in de nakoming van de koopovereenkomst. De zelfstandige (woon)appartementen, kunnen volgens hem namelijk niet als zodanig worden gebruikt, terwijl de koopovereenkomst en verkopers dit wel garanderen. Koper stelt in dit verband dat de gemeente handhavend zou gaan optreden als de tweede en derde verdieping gebruikt zouden blijven worden als zelfstandige verhuurde woonappartementen zonder de vereiste omgevingsvergunning. Hij wijst op een waarschuwingsbrief die de gemeente hem op 18 juli 2019 heeft gestuurd waarin de gemeente volgens hem schrijft dat hij de woningen binnen 12 weken moet terugbrengen naar de oude (legale) situatie (kantoor) of een omgevingsvergunning moest aanvragen en de gemeente handhavend zal gaan optreden als hij dit niet doet.

Gemeente

Het komt de rechtbank aannemelijk voor dat de gemeente een waarschuwingsbrief heeft gestuurd en handhavend zou zijn gaan optreden als koper geen omgevingsvergunning zou hebben aangevraagd. De gemeente heeft namelijk een beginselplicht tot handhaving. Als zij een overtreding constateert, móét er gehandhaafd worden. Een waarschuwingsbrief en vervolgens handhaving als de situatie niet wordt gelegaliseerd, zijn de stappen die een gemeente moet nemen.

Beslissing

De gevorderde leges voor de vergunningaanvraag (€ 650,00) en de kosten van de architect voor de vergunningaanvraag (€ 1.433,85) zullen worden toegewezen aan koper.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Woning verkocht met asbest in de tuin, non-conformiteit?

De rechtbank heeft geoordeeld dat koper onvoldoende heeft onderbouwd dat de kwaliteit van de bodem, vanwege de daarin aanwezige verontreinigingen, in zodanig hoge mate afwijkt van hetgeen als ‘normaal’ kan worden beschouwd, dat het perceel in zoverre niet beantwoordt aan hetgeen koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Van een tekortkoming van verkoper in de nakoming van de koopovereenkomst is naar het oordeel van de rechtbank dan ook geen sprake.

Beroep op non-conformiteit woning?

Kopers hebben op 2 november 2018 een bedrijfspand met bovenwoning gekocht. Kort na de levering hebben kopers de dakpannen van de woning laten vervangen. Bij de uitvoering van die werkzaamheden heeft de aannemer van kopers aangegeven dat op de zolder van het achterhuis een deel van het dak zo verrot was dat er geen andere mogelijkheid was dan over te gaan tot vervanging van dat deel van het dak.

De aannemer heeft vervolgens in opdracht van kopers herstelwerkzaamheden aan het dak verricht, en daarvoor op 3 juni 2019 een factuur aan kopers gestuurd van € 7.129,86.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

25 jul 2022

Laatst gewijzigd

25 jul 2022

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.