Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
24 jun 2022 Nieuws

Aanscherping beloningsregels financiële ondernemingen treedt in werking

Om ervoor te zorgen dat perverse prikkels in de financiële sector worden tegengegaan en het vertrouwen in de financiële sector wordt vergroot, mogen medewerkers van financiële ondernemingen, wiens vaste beloning voor een deel uit aandelen bestaat, die pas na vijf jaar verkopen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Financiële ondernemingen zijn ook verplicht om bij hun beloningsbeleid rekening te houden met hun maatschappelijke positie door van tevoren stakeholders te betrekken bij beloningsvoorstellen en daarover verantwoording af te leggen.

Dit is de kern van de wet beloningen in de financiële sector dat op 1 januari 2023 in werking zal treden. In de wet is ook bestendigd dat handelaren voor eigen rekening uitgezonderd zijn van het bonusplafond. Dit sluit aan bij nieuwe Europese regelgeving voor beleggingsondernemingen.

Vertrouwen

De financiële sector speelt een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving. Zo zorgen banken voor het betalingsverkeer en voor kredietverlening aan consumenten en bedrijven, bieden verzekeraars producten aan die consumenten en bedrijven verzekeren tegen risico’s die ze zelf niet kunnen of willen dragen en helpen financieel adviseurs consumenten en bedrijven bij het maken van keuzes.

Dit wetsvoorstel adresseert perverse prikkels in beloningen met het oog op het belang van de klant en de financiële stabiliteit, en kan daarmee het vertrouwen van de burger in de sector vergroten.


Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (EK akkoord)

In dit wetsvoorstel is een aantal wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) ten aanzien van beloningen in financiële ondernemingen opgenomen. Het gaat hierbij om de wettelijke verplichting voor bestuurders en werknemers van financiële ondernemingen om aandelen die een onderdeel zijn van de vaste beloning voor een periode van vijf jaar niet te verkopen.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.