Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
15 jun 2022 Nieuws

Geen onbeperkt kooprecht voor bewoners

Minister De Jonge stuurde de Tweede Kamer de stukken die tijdens de kabinetsformatie vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de zijtafel Wonen zijn gestuurd. Zo wordt o.a. ingegaan op 'kooprechten' voor huurders.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Waarom onbeperkt kooprecht niet haalbaar is
Een onbeperkt kooprecht voor bewoners is waarschijnlijk een niet te rechtvaardigen inbreuk op het eigendomsrecht. Een verplichting voor corporaties tot verkoop van huurwoningen leidt waarschijnlijk tot strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM.

Bovendien heeft op basis van de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens degene die schade lijdt tengevolge van een ontneming of regulering van zijn eigendomsrecht recht op een schadevergoeding. Indien de corporatie schade lijdt tengevolge van een inbreuk op haar eigendomsrecht dient deze vergoed te worden. De overheid kan ook aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van regelgeving waardoor inbreuken op dit recht in horizontale verhoudingen worden mogelijke gemaakt of toegestaan.

Een kooprecht doorkruist principes van lokaal woonbeleid
Indien er sprake zou zijn van een onbeperkt kooprecht, dan zijn gemeenten niet langer in staat om te sturen op de samenstelling van de lokale betaalbare woningvoorraad. Ook komt het principe van lokale prestatieafspraken van gemeenten, corporaties en huurders over het woonbeleid zwaar onder druk te staan.

Bij een kooprecht kan geen samenhangend en efficiënt portefeuillebeleid meer worden gevoerd.
Daarnaast ontstaan er problemen voor corporaties inzake het beheer en onderhoud van woningen indien een deel ervan in eigendom zijn van de corporatie en een ander deel in eigendom van eigenaar-bewoners. Ook worden meerjarenonderhoudsprogramma’s onzeker indien de eigendomsstatus (en huurkasstromen waarop investeringen worden gebaseerd) onzeker zijn.

 

Bron: Rijksoverheid

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

15 jun 2022

Laatst gewijzigd

15 jun 2022

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.