Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
20 okt 2021 Nieuws

Wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2022

Een van de wijzigingen betreft de gegevensuitwisseling tussen zorgverzekeraars en college van burgemeester en wethouders (e-mailadres/ telefoonnummer).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

5. Gegevensuitwisseling zorgverzekeraars en college van burgemeester en wethouders

Ter uitvoering van de Zvw is in artikel 89, eerste lid van die wet, de bevoegdheid opgenomen dat zorgverzekeraars en het college van burgemeester en wethouders onderling gegevens, waaronder persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), uit kunnen wisselen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de zorgverzekeringen of van de wet. Dit artikel biedt de wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking van persoonsgegevens.

In hoofdstuk 7b van de Rzv is opgenomen welke gegevens zorgverzekeraars en het college van burgemeester en wethouders in ieder geval kunnen uitwisselen in verband met werkzaamheden gericht op het voorkomen of verminderen van achterstand van betalingen voortvloeiende uit de zorgverzekering (vroegpreventie) en op het bewerkstelligen dat een verzekeringnemer niet langer een bestuursrechtelijke premie verschuldigd is (uitstroombevordering). Dit hoofdstuk strekt ertoe om belemmeringen met betrekking tot gegevensuitwisseling weg te nemen.

Voor de uitvoering van de hiervoor genoemde werkzaamheden is het noodzakelijk dat de zorgverzekeraar en het college van burgemeester en wethouders de volgende gegevens uitwisselen: naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en het burgerservicenummer van de op de zorgpolis vermelde verzekeringnemer en verzekerde. Gemeenten hebben kenbaar gemaakt ook behoefte te hebben aan het telefoonnummer en e-mailadres, omdat in de praktijk blijkt dat het sturen van een brief aan het huisadres er vaak toe leidt dat de inhoud van de brief niet gelezen wordt. De betrokken persoon wordt dan niet bereikt. Om die reden is het noodzakelijk dat de betrokken verzekeringnemer op een andere manier dan alleen schriftelijk kan worden benaderd. Daarom is met deze wijziging expliciet geregeld dat ook het telefoonnummer en e-mailadres mogen worden uitgewisseld.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.