Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
16 apr 2021 Nieuws

Wat verstaan onder gerechtelijke procedure ?

Een verzekerde heeft ook in een buitengerechtelijke procedure recht op vrije advocaat keuze, zo blijkt uit een gepubliceerde uitspraak van de Geschillencommissie van Kifid. Het Verbond van Verzekeraars heeft een reactie gegeven.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Een atlete claimt bij haar rechtsbijstandverzekeraar de kosten voor een sportrechtspecialist om een over haar gepubliceerd artikel te laten rectificeren. Rechtsbijstandverzekeraar D weigert de claim, omdat hier sprake is van een buitengerechtelijke procedure en daarvoor zou het recht op vrije advocaatkeuze niet gelden.

Een consument is als atlete geïnterviewd voor het tijdschrift van de Nederlandse Triatlonbond. Het gepubliceerde artikel stond vol met onwaarheden en foute citaten; met als gevolg reputatieschade en derving van inkomsten voor de atlete. Zij doet een beroep op haar rechtsbijstandverzekering bij D. Met verwijzing naar het recht op vrije advocaatkeuze schakelt de consument een sportrechtspecialist in voor rectificatie en een schadevergoeding. De verzekeraar wijst de claim af omdat er geen procedure zou zijn gevoerd. Er zijn buitengerechtelijke werkzaamheden verricht en daarvoor bestaat geen recht op vrije advocaatkeuze volgens de verzekeraar. De consument legt zich hier niet bij neer en beklaagt zich bij Kifid.

Wat verstaan onder gerechtelijke procedure ?

In deze klachtzaak is de hoofdvraag voor de Geschillencommissie: Wat kan precies worden verstaan onder een gerechtelijke procedure? Het Europese Hof van Justitie heeft hierover op 14 mei 2020 in een Belgische zaak beslist dat het begrip gerechtelijke procedure even ruim moet worden uitgelegd als het begrip administratieve procedure. Kort gezegd moet onder gerechtelijke procedure worden verstaan:

a) een procedure voor gerechtelijke of buitengerechtelijke bemiddeling
b) waarbij een rechterlijke instantie betrokken is of kan worden
c) bij het starten van deze procedure of na afloop ervan.
In feite legt het Europese Hof van Justitie met deze uitspraak uit hoe artikel 201 van de Europese richtlijn over toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en herverzekeringsbedrijf gelezen moet worden.

Ruime uitleg

De Geschillencommissie ziet voldoende aanknopingspunten om deze uitleg ook toe te passen op de Nederlandse praktijk van rechtsbijstandverzekeringen. Het begrip ‘gerechtelijke procedure’ kan niet worden beperkt door een onderscheid te maken tussen een voorbereidende fase en de besluitfase. Elke fase die kan leiden tot een procedure bij de rechter, dus ook een buitengerechtelijke zoals bemiddeling of mediation, valt onder het begrip ‘gerechtelijke procedure’.

In deze klachtzaak betekent het dat de consument voor het conflict met de Nationale Triatlonbond recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand. De verzekeraar moet de redelijke kosten voor de sportrechtspecialist tot het kostenmaximum van 5.000 euro aan de consument vergoeden.

Gevolgen voor betaalbaarheid rechtsbijstand

De Geschillencommissie realiseert zich dat deze uitspraak gevolgen kan hebben voor de uitvoering van rechtsbijstandverzekeringen. Zo loopt een verzekerde het risico dat het budget van de vrije advocaatkeuze al grotendeels of geheel is verbruikt in een buitengerechtelijke procedure voordat hij of zij aan een gerechtelijke procedure begint. Het is aan rechtsbijstandverzekeraars en advocaten om verzekerden goed te informeren over zowel de mogelijkheden als de risico’s, zodat verzekerden een weloverwogen beslissing kunnen nemen.
Volgens de verzekeraar zal deze verruiming van de vrije advocaatkeuze leiden tot onbetaalbare rechtsbijstandverzekeringen. In dat kader merkt de Geschillencommissie op dat de vrije advocaatkeuze al telkens is verruimd in eerdere uitspraken van het Europese Hof van Justitie en dat rechtsbijstandsverzekeraars in reactie daarop maatregelen hebben genomen voor het betaalbaar houden van rechtsbijstandverzekeringen. Het is aan de verzekeraar om hieraan verder invulling te geven. Het feit dat de Nederlandse rechtsbijstandverzekering een naturaverzekering is, mag niet leiden tot een beperking voor de verzekerden om zelf een advocaat te kiezen in geval van een juridisch conflict, aldus de Geschillencommissie.

 

Bron: Kifid

 

Rechtsbijstandsverzekeraar D. heeft aangekondigd in beroep te gaan, hierdoor leidt de uitspraak niet tot aanpassingen in de werkwijze van rechtsbijstandsverzekeraars. Het Verbond ziet namens haar leden het hoger beroep met vertrouwen tegemoet.
Het Verbond is net als D. van mening dat de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de vrije keuze rechtshulpverlener niet van toepassing is op Nederlandse rechtsbijstandsverzekeringen.

Bron: Verbond van Verzekeraars

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

16 apr 2021

Laatst gewijzigd

16 apr 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.