Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
28 okt 2020 Nieuws

Kamervragen over doorlopend krediet

Minister Hoekstra gaf de Tweede Kamer antwoorden op Kamervragen over gedupeerde consumenten door wurgkredieten.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Belangrijkste kenmerken van doorlopende kredieten zijn de mogelijkheid om steeds opnieuw geld op te nemen en de variabele rente. In het verleden hadden deze kredieten soms ook een zeer kleine aflossingscomponent. Dit kan leiden tot de situatie waarin consumenten het krediet niet over kunnen sluiten en weinig kunnen aflossen (zogeheten ‘locked-up situaties’).

AFM

Daarnaast houdt de AFM sinds 2007 direct toezicht op de naleving van de wettelijk vastgelegde maximale kredietvergoeding. Ook heeft de AFM een rol op het gebied van informatieverstrekking over financiële producten en diensten. Zo moeten kredietaanbieders transparant en duidelijk zijn over (de gevolgen van) rentewijzigingen voor consumenten. Dit moet zowel voordat het krediet wordt aangegaan als gedurende de looptijd duidelijk zijn. Ook kijkt de AFM naar gelijke klantbehandeling, bijvoorbeeld of er door aanbieders geen gunstigere rentes voor nieuwe klanten met een doorlopend krediet worden gerekend terwijl bestaande klanten met een gelijke situatie een hogere rente betalen.

Geen onderbouwing

De rente die kredietverstrekkers rekenen is in feite de prijs voor de diensten die zij aanbieden. Er bestaat geen specifieke verplichting voor kredietverstrekkers om de door hen gerekende rentes, commissies en premies te melden en/of onderbouwen aan de AFM. De rol van de AFM is op dit vlak beperkt tot het wettelijke mandaat, wat bij consumptief krediet met name ziet op de maximale kredietvergoeding en het provisiegebod bij bemiddeling.

Bewaartermijn

In verband met de zorgplicht en het toezicht is een goede vastlegging van financiële producten van belang. Een kredietverstrekker heeft mij laten weten dat zij een bewaarplicht hanteert voor klantgegevens van 7 jaar na het beëindigen van de klantrelatie.
Er zijn geen regels die banken voorschrijven hoe lang consumenten hun gegevens kosteloos mogen inzien.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Opzegtermijn geldt ook voor kredietverstrekker

Een echtpaar heeft zich bij Kifid beklaagd over het feit dat ING Bank hun doorlopend krediet in september 2019 heeft beëindigd zonder de opzegtermijn van twee maanden in acht te nemen. De bank heeft, zo zegt zij, per abuis de beëindigingsbrief, waarin de opzegtermijn is vermeld, niet verzonden.

Onderzoeksrapport referentierente doorlopend consumptief krediet

In de tussenuitspraak van de Commissie van Beroep van Kifid (CvB) van 21 januari 2019 (2019-0051) is overwogen dat een onderzoek door deskundigen nodig is naar de gemiddelde rente op doorlopende kredieten voor consumenten in de periode van juli 2008 tot juni 2010. Dit onderzoek is nu beschikbaar.

Koppeling rente op doorlopend krediet en marktrente

Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente. De Geschillencommissie van Kifid oordeelt in een gepubliceerde uitspraak in lijn met eerdere uitspraken van de Commissie van Beroep over rente op een doorlopend krediet.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

28 okt 2020

Laatst gewijzigd

28 okt 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.