Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
15 sep 2020 Nieuws

BKR registratie

Betrokkene had een kredietfaciliteit van EUR 70.000 op zijn zakelijke rekening. In de overeenkomst is opgenomen dat de kredietlimiet vanaf 1 maart 2010 maandelijks zal worden verlaagd met EUR 1.250.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

€656

Op 2 maart 2012 ontvangt betrokkene een brief van de deelnemer dat de kredietlimiet is overschreden. De kredietlimiet was EUR 50.400 en deze was met EUR 656 overschreden. Het incassobureau besluit de hele vordering op te eisen.

Disproportionaliteit

Voor een geslaagd beroep op disproportionaliteit is vereist dat betrokkene een belang stelt en zo nodig aantoont, in de vorm van bijvoorbeeld een vanwege de aangevochten registratie afgewezen financieringsaanvraag, dat hij of zij heeft bij schrapping van de registratie. Ook moeten er voldoende (bijzondere) omstandigheden zijn gesteld zodat aannemelijk is dat ondanks de correcte registratie in dit specifieke geval betrokkene geen (structurele) wanbetaler is waartegen potentiële kredietverstrekkers of betrokkene zelf moeten worden beschermd.

Overwegingen Commissie

De betrokkene woont nog met zijn ex-partner in de woning. Hij wil zijn ex-partner uitkopen en daar een hypothecaire lening voor afsluiten. De Commissie gaat ervan uit dat de betrokkene hiermee voldoende belang heeft gesteld bij schrapping van de registratie.

Van het ontstaan van de betalingsproblemen kan betrokkene een verwijt worden gemaakt, maar er is geen sprake van ernstige nalatigheid of van een slecht debiteur. Er was bij betrokkene sprake van een afname van de inkomsten als gevolg van de economische recessie en daardoor betalingsonmacht om aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Dat ligt weliswaar in zijn risicosfeer, maar niet meer dan dat. Het krediet is opgeëist toen betrokkene de kredietlimiet van EUR 50.400 met een gering bedrag had overschreden.

Betalingsmoraal

Vaststaat dat betrokkene goed en regelmatig contact heeft onderhouden met de deelnemer toen de betalingsproblemen zich aandienden. Betrokkene is ook altijd doorgegaan met aflossing van de schuld. Het openstaande bedrag is in mei 2018 en derhalve ruim twee jaar geleden geheel voldaan. Alles bij elkaar genomen heeft betrokkene al langere tijd laten zien dat hij geen debiteur is waartegen de branche blijvend moet worden beschermd door de registratie de volle vijf jaar na volledige aflossing in stand te houden.

Beslissing

De Commissie is van oordeel dat de A2-codering dient te worden verwijderd. Al bijna acht jaar hebben kredietverstrekkers kennis kunnen nemen van de negatieve coderingen. De Commissie acht het disproportioneel om de negatieve registratie tot mei 2023 te handhaven.

 

Bron: BKR

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

15 sep 2020

Laatst gewijzigd

15 sep 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.