Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
17 feb 2020 Nieuws

Achterblijvende winstdeling en offertetekst

Een Consument heeft een levensverzekering met winstdeling gesloten ter aflossing van diens hypothecaire geldlening.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Als gevolg van achterblijvende winstontwikkelinge is de uitkering lager dan de hypotheeksom. Consument vordert vergoeding van dit verschil.

Offertetekst

De Commissie overweegt het volgende. De Offerte is het stuk op basis waarvan Consument zijn wil heeft bepaald om de Verzekering te sluiten. De Commissie heeft kennisgenomen van de Offerte en is van oordeel dat op grond van zonder voorbehoud gebezigde bewoordingen als “De aflossing van de hypotheek wordt gerealiseerd middels de uitkering van de levensverzekering” en “Bij overlijden tijdens de looptijd komt een uitkering beschikbaar, waarmee de hypotheek kan worden afgelost. Uw gezin kan derhalve in het huis blijven wonen zonder dat daarvoor nog betalingen verricht moeten worden.”

Consument er redelijkerwijs op heeft mogen vertrouwen dat met de uitkering uit hoofde van de Verzekering de (resterende) Geldlening geheel zou worden afgelost. Dat vertrouwen wordt bevestigd door de brief van de Bank van 2 mei 1989 waarin ook zonder voorbehoud wordt geschreven dat de aflossing van de Geldlening wordt gerealiseerd middels de uitkering uit hoofde van de Verzekering. Aangezien de Offerte blijkens de tekst is opgesteld door een adjunct-inspecteur van Verzekeraar kunnen de gebruikte bewoordingen worden toegerekend aan Verzekeraar en is Verzekeraar jegens Consument toerekenbaar tekort geschoten door op de einddatum van de Verzekering een lager bedrag uit te keren dan Consument op grond van de Offerte mocht verwachten.

Schadevaststelling

Op grond van zijn toerekenbare tekortkoming jegens Consument is Verzekeraar gehouden de als gevolg daarvan door Consument geleden schade te vergoeden. Dit vloeit voort uit artikel 6:74 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (“BW”). Het bestaan en de omvang van de schade dient te worden vastgesteld door een vergelijking te maken tussen de feitelijke situatie (de gedane uitkering uit hoofde van de Verzekering) na het tekortschieten en de situatie waarin Consument zou hebben verkeerd als Verzekeraar niet zou zijn tekortgeschoten (met de uitkering uit hoofde van de Verzekering zou de lening worden afgelost). Kan de omvang van de schade niet nauwkeurig worden vastgesteld, dan wordt zij geschat (artikel 6:97 tweede zin BW).

Hoogte schade

In de onderhavige situatie is per de einddatum van de Verzekering een bedrag van €146.106,78 uitgekeerd terwijl een bedrag van €192.856,- benodigd zou zijn geweest om de Geldlening af te lossen. Verzekering van een gegarandeerd bedrag van €192.856,- zou echter ook een hogere premie met zich hebben gebracht die voor rekening van Consument zou zijn gekomen. Het verschil tussen het bedrag van €192.856,- en het uitgekeerde bedrag van €146.106,78 vermeerderd met het bedrag dat Consument méér aan premie had moeten betalen is de schade die Consument heeft geleden. De Commissie begroot dat verschil op €9.000,-.

Beslissing

De Commissie komt op grond van de offerte tot de conclusie dat Consument er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat met de uitkering uit de levensverzekering de geldlening zou worden afgelost. Vordering toegewezen, waarbij er rekening mee wordt gehouden dat Consument bij een hogere uitkering ook een hogere premie had moeten betalen.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

17 feb 2020

Laatst gewijzigd

17 feb 2020

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.