Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
10 feb 2020 Nieuws

Geen adequate vooraankondiging door kredietvertrekker

Alvorens een kredietverstrekker overgaat tot registratie van een achterstand, is zij reglementair verplicht daarvoor te waarschuwen (een zogenaamde ‘vooraankondiging’), zodat een betrokkene nog in de gelegenheid wordt gesteld de registratie te voorkomen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Bewijslast

In beginsel rust op de kredietverstrekker de plicht om aannemelijk te maken dat zij een vooraankondiging heeft verzonden, indien de geregistreerde dat betwist.

Aantoonbaar

De administratie van de kredietverstrekker kan tot bewijs strekken. Het is vaste jurisprudentie van de Geschillencommissie dat de kredietverstrekker door overlegging van kopieën van brieven de verzending van de vooraankondiging aannemelijk kan maken. De kredietverstrekker stelt een vooraankondiging te hebben gestuurd op 18 december 2017 maar heeft deze niet overgelegd en bovendien betwisten de betrokkenen dat zij deze vooraankondiging hebben ontvangen. De Commissie gaat er daarom van uit dat de kredietverstrekker geen vooraankondiging met de datum van 18 december 2017 heeft gestuurd.

Aanmaning

De kredietverstrekker heeft betoogd dat de betalingstermijn tevens besloten ligt in eerdere aanmaningbrieven waarin wordt gewezen op het feit dat de kredietverstrekker achterstanden van meer dan 60 dagen aan het BKR meldt. De Commissie is echter van mening dat die brieven niet kunnen worden gekwalificeerd als vooraankondiging.

Duidelijk

Een vooraankondiging moet voldoende duidelijk zijn en in niet mis te verstane bewoordingen waarschuwen en een termijn noemen waarbinnen door de betrokkene moet worden betaald om registratie van de A te voorkomen.

Email

De email van de kredietverstrekker aan de betrokkenen van 27 december 2017 was wel met die structuur opgebouwd doch bevatte slechts een betalingstermijn van een halve dag. De Commissie is van oordeel dat die termijn – mede in het licht van de vakantieperiode eind december van ieder kalenderjaar – onredelijk kort is, waardoor deze email eveneens niet kan worden gekwalificeerd als een geldige vooraankondiging.

Beslissing

De kredietverstrekker dient binnen tien werkdagen na dagtekening van deze beslissing de A op het aflopend krediet met contractnummer ***1 te verwijderen.

 

Bron: BKR

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

10 feb 2020

Laatst gewijzigd

10 feb 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.