Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
7 feb 2020 Nieuws

Instandhoudingssubsidie

Het is een specifieke doelgroep, maar wel goed om hier bedacht op te zijn als uw relatie een rijksmonument heeft/koopt. Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. In een overzicht staan de belangrijkste kenmerken van de woonhuissubsidie en SIM (rijksmonumenten).
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

 • bestemd voor eigenaren van andere rijksmonumenten (of zelfstandige onderdelen) dan Sim-woonhuizen
 • sober, doelmatig en technisch noodzakelijk regulier onderhoud
 • subsidie voor een zesjarig instandhoudingsplan, voorafgaand aan de werkzaamheden
 • aanvragen in het jaar voorafgaand aan het eerste jaar van het instandhoudingsplan
 • indieningsvereisten, zoals: instandhoudingsplan; inspectierapport; verzekeringspolis met herbouwwaarde; bij zelfstandige onderdelen: tekening waaruit zelfstandigheid blijkt
 • bij overvraag gelden er voorrangscriteria (belangrijkste: laagste totale begrote kosten eerst) en worden aanvragen afgewezen zodra het subsidieplafond wordt bereikt
 • subsidiabele kosten worden bepaald volgens de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten
 • voor instandhoudingsplannen die ingaan vanaf 2020 – aanvraag in 2019 of latere jaren – bedraagt het subsidiepercentage 60% van de subsidiabele onderhoudskosten
 • minimumbedrag (€ 6.000,-) en maximumbedrag (3% van herbouwwaarde) aan subsidiabele kosten

Woonhuisregeling

 • bestemd voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie
 • sober, doelmatig en technisch noodzakelijk onderhoud én restauratie
 • subsidie per jaar, na afloop van de werkzaamheden
 • aanvraag in het jaar na het kalenderjaar waarin de werkzaamheden zijn uitgevoerd
 • indieningsvereisten: gespecificeerde facturen; bij totale kosten van meer dan € 70.000 een inspectierapport opgesteld voorafgaand aan uitvoering van de werkzaamheden
 • subsidieplafond voor vier jaar, dat naar verwachting toereikend is om alle aanvragen te honoreren
 • subsidiabele kosten worden bepaald volgens Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten
 • het subsidiepercentage voor de aanvraagjaren 2020 en 2021 bedraagt 38% van de subsidiabele instandhoudingskosten
 • geen minimum- of maximumbedrag aan subsidiabele kosten
 • de eigenaar moet voor controle onder meer foto’s beschikbaar hebben van voor en na de werkzaamheden waaruit de noodzaak van de werkzaamheden en de verrichting van de werkzaamheden blijkt

Laagrentende lening

Het Nationaal Restauratiefonds verstrekt laagrentende leningen voor instandhouding van een monument (restauratie en onderhoud). Eigenaren van rijksmonumenten kunnen een plan indienen en op basis daarvan een laagrentende lening van 100% van de instandhoudingskosten krijgen.

Als u voor subsidie in aanmerking wilt komen, dan kunt u voor dezelfde werkzaamheden geen laagrentende lening bij het Nationaal Restauratiefonds krijgen. Als eigenaar maakt u een keuze tussen laagrentend lenen (vooraf) of subsidie (achteraf).

 

Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Besluit Wijziging Besluit woonhuis-rijksmonumenten

Het besluit houdt verband met onder andere een verruiming van de doelgroep en een aanpassing met betrekking tot de mogelijke samenloop met de fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden.

Wijziging Sim i.v.m. verlenging - Regeling

Het is mogelijk financiële ondersteuning te krijgen voor het normale onderhoud van rijksmonumenten waarin niet wordt gewoond. Dit gaat via de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim).

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

7 feb 2020

Laatst gewijzigd

7 feb 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.