Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
2 jan 2020 Nieuws

Bijstellingsregeling directe belastingen 2020

In de bijstellingsregeling 2020 worden diverse cijfers bijgewerkt. Het gaat daarbij om de Successiewet 1956, , Algemene wet inzake rijksbelastingen, Kostenwet invordering rijksbelastingen, Wet op de vennootschapsbelasting 1969, Invorderingswet 1990, Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (en Wet IB BES).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Artikel 2.10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de tarieftabel vervangen door:

Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 20.711

9,00%

€ 20.711

€ 34.712

€ 1.863

10,45%

€ 34.712

€ 68.507

€ 3.326

38,10%

€ 68.507

€ 16.201

51,75%

Artikel 3.112 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid worden de bedragen en percentages in de tabel zodanig vervangen dat die tabel komt te luiden:

meer dan

maar niet meer dan

op jaarbasis

€ 12.500

nihil

€ 12.500

€ 25.000

0,25% van deze waarde

€ 25.000

€ 50.000

0,35% van deze waarde

€ 50.000

€ 75.000

0,50% van deze waarde

€ 75.000

€ 1.090.000

0,65% van deze waarde

€ 1.090.000

 

€ 7.085 vermeerderd met 2,35% van de eigenwoningwaarde voor zover deze uitgaat boven € 1.090.000

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Wijziging Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

In dit eindejaarsbesluit is een aantal wijzigingen opgenomen van de Algemene douanewet, enkele uitvoeringsbesluiten op het terrein van de directe belastingen, de indirecte belastingen, het formele recht en het internationale belastingrecht en een eerder wijzigingsbesluit.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

2 jan 2020

Laatst gewijzigd

2 jan 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.