Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
20 sep 2018 Nieuws

Compensatieregeling Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Het probleem dat de door een ondernemer ontvangen leenbijstand doorwerkt in zijn toetsingsinkomen en het daaraan gekoppelde recht op toeslag, speelt al langer maar is met ingang van de toeslagjaren vanaf 2017 structureel opgelost.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De compensatieregeling die nu is uitgewerkt maakt het mogelijk dat de ondernemer die door de leenbijstand toeslag heeft moeten terugbetalen over de toeslagjaren 2014-2016, zich kan wenden tot de Belastingdienst/Toeslagen. Door een schriftelijk verzoek in te dienen, voorzien van de benodigde bewijsstukken, wordt zijn recht op toeslag voor het betreffende jaar dan opnieuw toegekend op basis van een toetsingsinkomen waaruit het bestanddeel dat betrekking heeft op de leenbijstand geëlimineerd is. Een eerdere terugvordering van toeslag als gevolg van de leenbijstand vervalt dan. De door de ondernemer inmiddels terugbetaalde toeslag wordt alsnog toegekend en weer aan hem uitbetaald.

Bijzondere bijstand

Voorts zij opgemerkt dat het ook kan voorkomen dat een ondernemer die in de periode 2014-2016 toeslag heeft moeten terugbetalen, hiervoor al gecompenseerd is door zijn gemeente via bijzondere bijstand. Ook voor die ondernemers staat, om uitvoeringstechnische redenen, de compensatieregeling echter open. In bepaalde gevallen kan er dus sprake zijn van dubbele compensatie. Gemeenten kunnen in dat geval de door hen verstrekte bijzondere bijstand terugvorderen. Op verzoek verstrekt de Belastingdienst/Toeslagen aan een gemeente die daarom verzoekt de gegevens van de ondernemers in die gemeente die gecompenseerd zijn via deze compensatieregeling

Nu al actie ondernemen

Na aanvaarding van het Belastingplan 2019 door de Tweede en Eerste Kamer zal de compensatieregeling door de Belastingdienst/Toeslagen in uitvoering worden genomen. Ondernemers die in aanmerking komen voor deze regeling kunnen zich echter al wel bij de Belastingdienst/Toeslagen melden met het verzoek en de daarbij horende bewijsstukken. Lopende invorderingsmaatregelen of betalingsregelingen zullen dan worden aangehouden.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Inbreng op vragen Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Staatssecretaris Wiebes informeert de Tweede Kamer over de beantwoording van vragen van de vaste commissie van Financien over het Besluit bijstandverlening zelfstandigen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

20 sep 2018

Laatst gewijzigd

20 sep 2018

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.