Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
30 aug 2018 Nieuws

Behandeling massaal bezwaar box 3

Staatssecretaris M. Snel informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de procedure massaal bezwaar (box 3 vermogensrendementsheffing).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Tot op heden hebben circa 24.000 belastingplichtigen bezwaar gemaakt tegen de aanslag inkomstenbelasting 2017 op het punt van de vermogensrendementsheffing. In een groot aantal bezwaarschriften zijn naast de argumenten die zien op de in het Aanwijzingsbesluit geformuleerde rechtsvraag ook argumenten aangevoerd voor de stelling dat de vermogensrendementsheffing van box 3 een individuele buitensporige last vormt voor de betreffende belastingplichtige.

Individueel

De aan het bezwaarschrift toegevoegde individuele grief brengt met zich mee dat het bezwaar in zijn geheel niet mee kan lopen in de massaalbezwaarprocedure, omdat een individuele grief zich niet leent voor massale afdoening. Dit heeft tot gevolg dat een groot deel van de bezwaarschriften individueel moet worden afgedaan en een eventuele procedure bij de rechtbank per belastingplichtige moet worden gevoerd. Belastingplichtigen zullen zich dit bij het indienen van het bezwaar niet hebben gerealiseerd.

Splitsing

De wettelijke regeling voor massaal bezwaar sluit splitsing niet uit; de vraag of de box 3-heffing een schending van art. 1 EP EVRM op regelniveau is (de geformuleerde rechtsvraag in het Aanwijzingsbesluit) en de vraag of de box 3-heffing voor een belastingplichtige een individuele buitensporige last vormt, laten zich onafhankelijk van elkaar behandelen.

Brief

Aan iedere belastingplichtige die in het bezwaar ook de stelling van een individuele buitensporige last heeft opgenomen zal een brief worden verstuurd met daarin de boodschap dat enkel voor zover het bezwaar ziet op de in het Aanwijzingsbesluit geformuleerde rechtsvraag, dit in de massaal bezwaarprocedure wordt meegenomen. Voor zover het bezwaarschrift ziet op een individuele buitensporige last zal het bezwaar individueel worden behandeld. Belastingplichtigen worden hierover per brief geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om hun bezwaar nader te motiveren. De procedure over een individuele buitensporige last loopt dan naast de procedure over de rechtsvraag in het Aanwijzingsbesluit.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.