Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
23 aug 2018 Nieuws

Kamerbrief over het beleidsbesluit van 29 maart 2018 met betrekking tot huwelijk en schenkbelasting

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft antwoorden gegeven op vragen uit het schriftelijk overleg van de Tweede Kamer over het beleidsbesluit van 29 maart 2018 met betrekking tot huwelijk en schenkbelasting.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Op welke manier kunnen mensen informatie inwinnen om te voorkomen dat zij (onbedoeld) voor verrassingen komen te staan?

Indien mensen huwelijkse voorwaarden willen aangaan of willen aanpassen, loopt dit via de notaris omdat het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden bij notariële akte dient te geschieden. De notaris of een andere daarbij betrokken adviseur is dan ook de eerstaangewezen persoon om informatie over de (fiscale) consequenties te verschaffen. Daarnaast kan men zich voor concrete gevallen richten tot de inspecteur met een verzoek om vooroverleg.

Samenwoners

Is de staatssecretraris voornemens een goedkeuring op te nemen in het beleidsbesluit met betrekking tot samenlevingscontracten waarin wordt afgesproken om het vermogen van de partners tot maximaal gelijke delen te verdelen?

In antwoord op deze vraag kan ik aangeven dat momenteel wordt bezien of, en zo ja onder welke voorwaarden, voor een notarieel samenlevingscontract een vergelijkbare goedkeuring kan worden verleend zoals die voor de in onderdeel 3.2.3 van het beleidsbesluit genoemde huwelijkssituatie met een wederkerig verplicht finaal verrekenbeding. Mijn ambtenaren zijn hierover in overleg met een aantal vertegenwoordigers van beroepsorganisaties.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kamervragen over het Beleidsbesluit over huwelijk en schenkbelasting

Staatssecretaris M. Snel heeft gereageerd op kamervragen over het Beleidsbesluit van 29 maart 2018 met betrekking tot huwelijk en schenkbelasting.

Wijzigingsbesluit Schenk- en erfbelasting

Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt bevestigd dat bij genoemde voorbeelden geen schenkbelasting is verschuldigd bij het aangaan van een huwelijk of het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

23 aug 2018

Laatst gewijzigd

23 aug 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.