Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
13 jun 2018 Nieuws

Na rentemiddeling bij verhuizen een boete

Een consument heeft bij Kifid een klacht ingediend. Consument verwijt de Bank dat zij hem niet goed heeft voorgelicht omtrent de risico’s van rentemiddeling, meer specifiek bij een eventuele verhuizing.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Stelling consument

Consument voert aan onvoldoende te zijn gewezen op de risico’s van het gebruik maken van rentemiddeling. De boete van € 6.500 staat niet in verhouding tot de voordelen die het hem heeft opgeleverd. [Relatie is enige maanden na de rentemiddeling verhuisd.]

Keuzeformulieren

De Commissie stelt vast dat de keuzeformulieren een in heldere bewoordingen opgestelde, gelijkluidende paragraaf bevatten waarin Consument expliciet is gewezen op het feit dat na rentemiddeling bij verhuizen wel een boete (vergoeding) aan hem in rekening kan worden gebracht.

De Commissie stelt voorts vast dat Consument zich met de voorstellen akkoord heeft verklaard en om die reden geacht moet worden kennis te hebben genomen van de inhoud ervan, voornoemde paragraaf incluis. Slechts onder bijzondere omstandigheden, die niet door Consument zijn gesteld en waarvan ook niet anderszins is gebleken, kan een dergelijk akkoord verondersteld worden hem niet te binden. Dat de paragraaf geen uitgebreid onderwerp van gesprek is geweest tijdens het onderhoudsgesprek, zoals Consument heeft aangevoerd, vormt naar het oordeel van de Commissie niet een zodanig bijzondere omstandigheid. Evenmin bestond er voor de Bank aanleiding te veronderstellen dat Consument verhuisplannen had ten tijde van het onderhoudsgesprek.

Vakjargon

De Commissie heeft verder nota genomen van de opmerkingen van Consument bij repliek, dat het verweerschrift van de Bank erg vanuit de letter is en dat het gesprek bij de Bank wollig, onduidelijk en slecht voor de klant te volgen was. Alhoewel de Commissie zich kan indenken dat het jargon dat door financieel dienstverleners doorgaans gebezigd wordt voor een consument die zich niet dagelijks met dergelijke materie bezighoudt niet eenvoudig te doorgronden valt, kan dat geen verandering brengen in het hiernavolgende oordeel. Op het punt van de voorlichting over de eventuele verhuisboete is de informatie van de Bank namelijk zo goed als vrij van jargon geweest. Van een gemiddeld geïnformeerde deelnemer aan het economisch verkeer, zoals Consument, mag voorts worden verwacht dat hij zich bij vragen omtrent zijns inziens onduidelijke informatie wendt tot zijn financieel dienstverlener ten einde de gewenste duidelijkheid te verkrijgen alvorens hij zich met de inhoud ervan akkoord verklaart.

Oordeel

De Commissie stelt vast dat Consument expliciet is gewezen op het feit dat na rentemiddeling bij verhuizen een boete (vergoeding) aan hem in rekening kan worden gebracht.

 

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Bron: Kifid

Lees ook…

Geen schending informatieplicht

Consument heeft een hypothecaire geldlening afgesloten bij de bank voor de aankoop van een recreatiewoning. Consument verkoopt deze woning en de bank brengt een boeterente in rekening.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

13 jun 2018

Laatst gewijzigd

13 jun 2018

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.