Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
9 apr 2018 Nieuws

Feitenblad Monitor Overstapseizoen 2017-2018

Minister Bruins informeerde de Tweede Kamer over een aantal toegezegde rapporten die samenhangen met het overstapseizoen. Van alle verzekerden wisselde 6,2 procent van zorgverzekeraar. Daarnaast is een internetconsultatie 'Wet aanscherping toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden' gestart.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Internetconsultatie 'Wet aanscherping toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden'

Dit wetsvoorstel regelt voor nieuwe kwaliteitsstandaarden met een risico op (zeer) hoge kosten, dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Minister voor Medische Zorg (MZ), na afstemming in de Ministerraad, eerst akkoord moeten geven op de financiële consequenties daarvan.

Informatievoorziening

De onderzoeken laten een beeld zien waarin zorgverzekeraars over de hele linie hun verzekerden beter informeren dan voorheen. De telefonische informatieverstrekking en de informatievoorziening over het overnemen van machtigingen is verbeterd. Er blijft desondanks ruimte voor verbetering, zoals de begrijpelijkheid en vindbaarheid van informatie en de naleving van het ZN actieplan ‘Kern-gezond’.

Aanbod

De zorgverzekeringsmarkt wordt gekenmerkt door een groot aanbod door de herverpakking van polissen via collectiviteiten, volmachten en labels. Het onderscheid is niet altijd even inzichtelijk voor verzekerden. De NZa constateert vanuit hun toezichtsrol dat transparantieregels niet de oplossing lijken om meer helderheid te verschaffen in het grote aanbod van collectiviteiten.

Zorgbemiddeling

Verzekeraars zetten goede stappen in zorgbemiddeling en -advies. Verzekerden hebben een wisselend beeld bij deze diensten; als ze er eenmaal gebruik van hebben gemaakt zijn ze echter zeer tevreden. Verzekeraars worden gevraagd nog meer in te zetten op deze adviesrol. Daarmee kunnen ze hun rol in het stelsel naast en namens de verzekerden beter vervullen.

 

Bron: Rijksoverheid

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

9 apr 2018

Laatst gewijzigd

9 apr 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.