Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
10 nov 2017 Nieuws

AFM: onderzoek beheer van hypotheken

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) meet jaarlijks met het Klantbelang Dashboard in welke mate hypotheekaanbieders (banken en verzekeraars) het klantbelang centraal stellen. Een groot aantal hypotheekaanbieders is sinds het vorige onderzoek in 2014-2015 actief aan de slag gegaan. Er is echter nog ruimte voor verbetering als het gaat om doorlopend beheer en betalingsachterstanden. Dat meldt de AFM.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

In het Dashboard 2016-2017 is onderzoek gedaan naar het beheer van hypotheken: de dienstverlening gedurende de looptijd van de hypotheken. Ook heeft de AFM het omgaan met betalingsachterstanden onderzocht. De AFM heeft een rapportage gemaakt met daarin een selectie van de belangrijkste uitkomsten van de onderzoeken.

Download: "Rapportage hypotheken" (pdf, 5 pagina's)

Belang van beheer tijdens de looptijd

Voor succesvol beheer van de hypotheken is het nodig dat hypotheekaanbieders voldoende inzicht hebben in de financiële situatie van hun klanten. De AFM verwacht van aanbieders dat zij meer aandacht besteden aan het contact met hun klanten tijdens de looptijd van de hypotheek. Door economische ontwikkelingen of wijzigingen in de persoonlijke situatie kunnen klanten worden geconfronteerd met extra risico’s. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een betalingsachterstand. Als hypotheekaanbieders gedurende de looptijd proactief in contact met hun klant treden, ontstaat er meer inzicht. Hier kunnen aanbieders zich nog verbeteren, bijvoorbeeld door actief vragen te stellen bij het moment van renteverlenging. Dit biedt mogelijkheden om risico’s voor klanten te verminderen, door bijvoorbeeld het stimuleren van extra aflossen.

Betalingsachterstanden bij hypotheken

De AFM heeft meer specifiek onderzocht wat hypotheekaanbieders doen als klanten betalingsachterstanden hebben (bijzonder beheer) en hoe zij betalingsproblemen proberen te voorkomen (preventief beheer). Hieruit volgt dat hypotheekaanbieders meer inspanning kunnen leveren om bij een betalingsachterstand tot een passende oplossing te komen. Dit betekent dat er snel inzicht moet zijn in de persoonlijke situatie van de klant en aan de hand van die situatie moeten bepalen welke oplossing het meest passend is. De AFM heeft als uitgangspunt dat hypotheekaanbieders binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen 3 maanden, samen met de klant naar mogelijke oorzaken van de betaalproblemen heeft gekeken. Dit wordt nog lang niet altijd gehaald.

Scores per module

De AFM heeft de bevindingen met de hypotheekaanbieders gedeeld zodat ze aan de slag kunnen gaan om de dienstverlening te verbeteren. Daarbij wordt ook van hen verwacht dat ze verder kijken naar verbetermogelijkheden, ook als die niet worden genoemd in het onderzoek van de AFM.

 

Bron: AFM

Lees ook…

AFM rapport bijzonder beheer

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een verkennend onderzoek gedaan [zie download] bij de bijzonder beheerafdelingen van banken, die kredieten voor het midden- en kleinbedrijf behandelen. Uit deze verkenning komen geen aanwijzingen naar voren dat banken mkb’ers in bijzonder beheer structureel benadelen. Wel schiet de informatie over het bijzonder beheertraject van banken vaak tekort, waardoor ondernemers onvoldoende weten wat hen te wachten staat. Het is mkb’ers niet altijd duidelijk hoe een bank rekening houdt met hun belangen bij het nemen van maatregelen. De verwachtingen van de klant en de bank over het doel van bijzonder beheer lopen uiteen.

Kamerbrief bijzonder beheer door banken

Minister Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer een reactie gegeven op de vragen en opmerkingen die door de Kamer zijn gesteld in het schriftelijk overleg over de uitvoering van moties en toezeggingen inzake bijzonder beheer door banken.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

10 nov 2017

Laatst gewijzigd

10 nov 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.