Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
27 jul 2017 Nieuws

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen is in het tweede kwartaal van 2017 gestegen met 2,1 procentpunt en kwam eind juni uit op 101,9%. Dat meldt DNB.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Daarmee lag deze dekkingsgraad onder de minimaal vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is de dekkingsgraad waarop pensioenfondsen hun beleidsbeslissingen baseren en wordt berekend als het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. De dekkingsgraad gebaseerd op dagelijkse marktinformatie is in het tweede kwartaal van 2017 gestegen met 1,5 procentpunt naar 106,5%. Precies een jaar geleden was deze dekkingsgraad 96,6%.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de waarde van de beleggingen van pensioenfondsen enerzijds en de waarde van de pensioenverplichtingen anderzijds. De totale waarde van de pensioenverplichtingen daalde in het tweede kwartaal met EUR 21,2 miljard naar EUR 1208,1 miljard eind juni. Dit werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door een stijging van de rentetermijnstructuur waarmee de pensioenverplichtingen worden berekend. Zo steeg in het tweede kwartaal voor een looptijd van 30 jaar de rente met bijna 13 basispunten. Deze stijging was minder hoog dan die van het eerste kwartaal van 2017, toen de rente voor dezelfde looptijd met ruim 40 basispunten steeg. De waarde van de beschikbare middelen nam in het tweede kwartaal af met EUR 4,1 miljard naar EUR 1286,1 miljard.

Minimaal vereist

Pensioenfondsen moeten voldoen aan een wettelijk vastgestelde minimaal vereiste dekkingsgraad. Voor de meeste pensioenfondsen ligt deze op of iets boven de 104,2%. Van 37% van de pensioenfondsen ligt de beleidsdekkingsgraad momenteel onder het wettelijk vereiste minimum. Bij deze pensioenfondsen waren eind juni circa 3,8 miljoen actieve en circa 2,2 miljoen pensioengerechtigde deelnemers aangesloten.

Herstelplan

Pensioenfondsen moeten daarnaast voldoen aan een wettelijk vastgestelde vereiste dekkingsgraad. De hoogte van deze vereiste dekkingsgraad is afhankelijk van de risico’s die een pensioenfonds loopt met zijn beleggingsbeleid. Pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad die onder de vereiste dekkingsgraad ligt moeten een herstelplan opstellen (en dat plan jaarlijks herzien) waarin ze aangeven welke maatregelen zij zullen treffen om hun financiële positie te verbeteren. In het uiterste geval neemt het pensioenfonds daarbij een kortingsmaatregel op. Per ultimo 2016 hebben 181 pensioenfondsen en collectiviteitkringen een herstelplan ingediend.

 

Bron: DNB

Lees ook…

Beleidsdekkingsgraad in het eerste kwartaal van 2016 gedaald naar 102%

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen is in het eerste kwartaal van 2016 gedaald van 104% naar 102%. Een jaar eerder, eind maart 2015, bedroeg de gemiddelde beleidsdekkingsgraad van de sector nog 109%, meldt DNB.

DNB publiceert reële dekkingsgraad en uitvoeringskosten per pensioenfonds

Sinds vorig jaar publiceert De Nederlandsche Bank cijfers van individuele pensioenfondsen, zoals de beleidsdekkingsgraad, de premie en de indexatie. Vanaf 15 september 2016 voegt DNB hier de reële dekkingsgraad en de uitvoeringskosten per pensioenfonds aan toe.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

26 jul 2017

Laatst gewijzigd

27 jul 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.