Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
16 sep 2016 Nieuws

DNB publiceert reële dekkingsgraad en uitvoeringskosten per pensioenfonds

Sinds vorig jaar publiceert De Nederlandsche Bank cijfers van individuele pensioenfondsen, zoals de beleidsdekkingsgraad, de premie en de indexatie. Vanaf 15 september 2016 voegt DNB hier de reële dekkingsgraad en de uitvoeringskosten per pensioenfonds aan toe.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De cijfers zijn te vinden op de statistiekpagina's van DNB.

Door de publicatie van de cijfers, kan iedereen op een eenvoudige manier snel kennis nemen van de belangrijkste cijfers van het eigen pensioenfonds. Dit past in het streven van DNB om meer openheid te geven over de wijze waarop DNB toezicht houdt, en meer informatie over de financiële stand van zaken bij instellingen die onder toezicht staan.

Reële dekkingsgraad
De reële dekkingsgraad wordt ieder jaar gepubliceerd. In de reële dekkingsgraad wordt rekening gehouden met de verwachte stijging van de prijzen. De reële dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleidsdekkingsgraad en de dekkingsgraad waarbij volledige prijsindexatie is toegestaan. Een reële dekkingsgraad van 100 % betekent dat een pensioenfonds de pensioenverplichtingen kan betalen en ook de pensioenen kan verhogen met de verwachte stijging van de prijzen.

Uitvoeringskosten
De uitvoeringskosten worden ieder jaar gepubliceerd. Dit zijn de kosten die een pensioenfonds maakt voor de uitvoering, uitgesplitst in drie categorieën:

  • de administratieve uitvoeringskosten (als bedrag per deelnemer)
  • de vermogensbeheerkosten exclusief de transactiekosten (als percentage van het gemiddelde belegd vermogen)
  • de transactiekosten (als percentage van het gemiddelde belegd vermogen). De transactiekosten zijn de kosten die te maken hebben met het uitvoeren van een beleggingstransactie.

Onbewerkte cijfers
Voor alle gegevens geldt, dat het ongewijzigde gegevens zijn die pensioenfondsen zelf via rapportages hebben aangeleverd bij DNB. DNB heeft dus geen berekeningen of bewerkingen uitgevoerd op de cijfers. Voor nadere informatie  over de cijfers kunt u zich wenden tot het betreffende pensioenfonds. Contactgegevens kunt u opzoeken in het register pensioenfondsen.

Bron: DNB

Lees ook…

Kamerbrief beantwoording nadere vragen ufr-methode pensioenfondsen

Staatssecretaris Klijnsma heeft de Eerste Kamer de antwoorden op een aantal nadere vragen gesteld naar aanleiding van de brief over de verschillen in de gehanteerde ultimate forward rate (ufr) voor verzekeraars en pensioenfondsen toegezonden.
Tevens gaf zij antwoorden op vragen gesteld in het schriftelijk overleg over de brief 'Nadere informatie inzake IORP-richtlijn en afwijking bepalingen in de Pensioenwet.
Tot slot gaat zij in een Kamerbrief in op waardeoverdracht van pensioen bij overgang naar een algemeen pensioenfonds.

Dekkinsgraden pensioenfondsen niet te hoog en DNB besluit UFR

Staatssecretaris J. Klijnsma stelt naar aanleiding van Kamervragen dat de dekkingsgraden van pensioenfondsen niet te hoog zijn op grond van het Financieel Toetsingskader. In een besluit van DNB wordt per 15 juli de voorgestelde Ultimate Forward Rate (UFR) methode ingevoerd.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

16 sep 2016

Laatst gewijzigd

16 sep 2016

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.