Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
20 jul 2017 Nieuws

Werkloosheid daalt

De werkloosheid is in juni gedaald naar 4,9 procent van de beroepsbevolking, meldt het CBS. Voor het eerst sinds de zomer van 2011 is minder dan 5 procent van alle mensen op de arbeidsmarkt op zoek naar werk en per direct beschikbaar.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand afgenomen tot 446 duizend personen in juni. Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 11 duizend per maand toegenomen. UWV telde eind juni 372 duizend WW-uitkeringen.

UWV: Daling WW-uitkeringen houdt aan

In juni is, net als in voorgaande maanden, het aantal lopende WW-uitkeringen gedaald ten opzichte van de maand ervoor. Met een daling van 13 duizend (-3,5 procent) komt het aantal WW-uitkeringen deze maand uit op 372 duizend. Het aantal WW-uitkeringen is sterker gedaald onder jongeren tot 25 jaar (-5,4 procent) dan onder 55-plussers (-2,7 procent). Daarnaast is de afname van het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van mei groter onder mannen (-4,8 procent) dan onder vrouwen (-2,2 procent).

Vergeleken met juni 2016 daalde het aantal uitkeringen sterk (-15,1 procent). Bij bouwbedrijven is het aantal WW-uitkeringen bovengemiddeld afgenomen ten opzichte van een jaar geleden (-42,5 procent).

UWV: Sterke afname nieuwe uitkeringen in het eerste halfjaar van 2017

UWV verstrekte 208 duizend nieuwe uitkeringen in het eerste halfjaar van 2017. Hiermee is het aantal nieuwe uitkeringen met 20,7 procent afgenomen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016. In bijna alle sectoren is sprake van een daling van het aantal nieuwe uitkeringen. Het aantal nieuwe uitkeringen daalde bovengemiddeld bij bouwbedrijven (-48,7 procent) en grootwinkelbedrijven (-47,8 procent). De bankensector wijkt af en liet in het eerste halfjaar van 2017 een stijging van 18,8 procent zien van het aantal nieuwe uitkeringen ten opzichte van dezelfde periode in 2016.

Jeugdwerkloosheid lager, werkloosheid ouderen nog hoger dan in 2011

Bijna zes jaar geleden was het werkloosheidspercentage voor het laatst lager dan 5. Daarna nam de werkloosheid tot begin 2014 toe, om vervolgens weer te dalen. Onder jongeren is de werkloosheid sneller afgenomen dan onder 45-plussers.

De jeugdwerkloosheid was in juni met 8,9 procent ook lager dan zes jaar geleden (9,5 procent). Het werkloosheidspercentage onder 45-plussers was echter nog hoger dan in 2011 (4,7 tegenover 4,1). Verder daalt de jeugdwerkloosheid de laatste drie maanden sneller dan bij de oudere leeftijdsgroepen. De daling van de werkloosheid bij ouderen vlakte begin 2017 juist af.

Meer mensen met werk

In Nederland wonen 12,9 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in juni 66,6 procent betaald werk. Dat zijn 8,6 miljoen mensen, 4,6 miljoen mannen en 4 miljoen vrouwen. In de afgelopen drie maanden is het aantal mensen met betaald werk met gemiddeld 11 duizend per maand gegroeid. Van de mensen van 15 tot 75 jaar hebben er 4,3 miljoen geen betaald werk. Van hen zijn er 446 duizend werkloos.

In het eerste kwartaal van 2017 waren bijna 3,9 miljoen mensen niet op zoek naar werk of niet direct beschikbaar voor werk. Daarvan gaven ruim 3,2 miljoen mensen aan niet te willen of kunnen werken vanwege bijvoorbeeld een opleiding, zorg, ziekte of hoge leeftijd. De overige ruim 600 duizend waren óf niet beschikbaar óf niet op zoek naar werk.

 

Bron: CBS

Lees ook…

Kamervragen 'Werkloos en 'opeten eigen woning'

Minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma reageerden op Kamervragen over de uitzending van Tros Radar Extra over oudere werklozen die nauwelijks kans op een baan hebben. Ook wordt ingegaan op het 'opeten' van de eigen woning en een bijstandsuitkering.

Werkloosheid daalt (ondanks stijging bij bankensector)

De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand gedaald, meldt het CBS. Het sterkst is de afname onder jongeren. In mei bedroeg het aantal werklozen 456 duizend, dat is 5,1 procent van de beroepsbevolking.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

20 jul 2017

Laatst gewijzigd

20 jul 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.