Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
26 sep 2017 Nieuws

Afbouw hypotheekrenteaftrek niet strijdig met Wet Hillen

Een belastingplichtige is in het ongelijk gesteld door de Rechtbank Noord-Holland bij zijn bezwaar tegen een tariefsaanpassing wegens aftrek kosten eigen woning. In 2014 gold een tariefsaanpassing van 0,5% (en in 2017 wordt dit 2,0%). De belastingplichtige heeft vanwege de Wet Hillen geen hypotheekrenteaftrek, maar kreeg toch een tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning (in deze casus 0,5% van €2.363, ofwel €11,=).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Op 7 april 2015 heeft eiser aangifte IB/PVV 2014 gedaan naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 72.524, waarbij het eigenwoningforfait is bepaald op € 3.843, de aftrekbare rente is bepaald op € 2.363 en het totale aftrekbedrag van geen of geringe eigenwoningschuld is bepaald op € 1.480. Het belastbare inkomen uit eigen woning is per saldo op nihil gesteld.

8.

Eiser heeft ter zitting betoogd dat hij feitelijk geen aftrek van kosten in verband met de eigen woning heeft genoten door de Hillen-aftrek. Daarom is volgens hem niet voldaan aan artikel 2.10, tweede lid, Wet IB 2001.1

9.

De rechtbank volgt eiser niet in zijn betoog. De rechtbank is van oordeel dat het niet relevant is dat door de Hillen-aftrek, in de zin van artikel 3.123a van de Wet IB 2001,1 feitelijk geen aftrek in verband met de eigen woning zou hebben plaatsgevonden. De tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning staat vermeld in artikel 2.10, tweede lid, van de Wet IB 2001 1. In dat artikel wordt verwezen naar artikel 3.120 van de Wet IB 20011 en niet verwezen naar artikel 3.123a Wet IB 2001.1 Er zijn dus aftrekbare kosten als bedoeld in artikel 3.120 Wet IB 2001 1. Deze zijn ook in aftrek gebracht op grond van die bepaling. Dit volgt uit de aangifte. Daarnaast heeft eiser een aftrek genoten op grond van artikel 3.123a Wet IB 2001.1 Met de toepassing van deze Hillen-aftrek wordt de eerder genoten aftrek uit hoofde van artikel 3.120 Wet IB 2001 1 niet teniet gedaan. De Hillen-aftrek komt bovenop de eerder genoten aftrek. Dit volgt uit de wet en de wetsystematiek.

10.

Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat de wetgever de samenloop van de tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning en de aftrek op grond van de Hillen-aftrek heeft onderkend en geaccepteerd. De wetgever heeft dit zelfs beoogd, zodat belastingplichtigen een prikkel ervaren om de resterende, geringe, eigenwoningschuld in het geheel af te lossen.

Lees hier de volledige uitspraak.

Bron: Rechtspraak.nl

1Onderaan bij de downloads een pdf (170 pagina's) met alle Wet IB2001 artikelen.

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Antwoorden Kamervragen verplichting hypotheekrenteaftrek

Staatssecretaris Wiebes heeft antwoorden gegeven op vragen over de verplichting tot gebruik van hypotheekrenteaftrek.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

30 nov 2016

Laatst gewijzigd

26 sep 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.