Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
28 apr 2016 Nieuws

Telt mantelzorgwoning mee voor bepaling WOZ waarde?

Bij de afbakening voor de Wet WOZ worden de tijdelijke mantelzorgwoning en de woning waaraan deze dienstbaar is, zo veel mogelijk gezamenlijk als één object afgebakend. Het gezamenlijk als één object afbakenen is niet mogelijk, wanneer de mantelzorgwoning en de woning waarbij deze is geplaatst niet dezelfde eigenaar hebben.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Hoewel de mantelzorgwoning veelal over alle voorzieningen beschikt en dus zelfstandig bewoonbaar is, wordt bij de objectafbakening de nadruk gelegd op de dienstbaarheid van de mantelzorgwoning aan de woning waarbij deze gerealiseerd is. Dit sluit aan op het karakter dat de tijdelijke mantelzorgwoning vanuit vergunning en ruimtelijk beleid een tijdelijk karakter heeft. Bij beëindiging van de zorg, maar ook bij verkoop van de woning zal de mantelzorgwoning weer verwijderd moeten worden. In verband met het dienstbare karakter wordt de gebruiker van de reguliere woning ook aangemerkt als de belanghebbende gebruiker van de mantelzorgwoning.

Wel verplichting tot verwijderen mantelzorgwoning
Omdat voor de waardering voor de Wet WOZ een zo zuiver mogelijke inschatting van de marktwaarde bij een veronderstelde verkoop moet worden gemaakt, moet men uitgaan van een verkoop "na verwijdering van de mantelzorgwoning". Immers de tijdelijke mantelzorgwoning moet bij verkoop verwijderd worden. Tijdelijke mantelzorgwoningen zijn in de meeste gevallen dan ook niet of maar beperkt waardeverhogend voor de woning waaraan deze dienstbaar zijn.

Geen verplichting tot verwijderen mantelzorgwoning
Indien geen sprake is van een verplichting tot verwijdering van de mantelzorgwoning bij beëindiging van de zorg of verkoop van de woning, is bovenstaande instructie niet van toepassing. In die situaties zal na beëindiging van de zorg mogelijk de mantelzorgwoning gebruikt kunnen gaan worden als extra woonruimte en ook als zodanig verkocht kunnen worden. De verwachte hogere prijs bij verkoop, moet dan wel tot uitdrukking komen in de WOZ-waarde.

 

Bron: Waarderingskamer

Vorig jaar heeft minister Blok in Kamervragen aangegeven dat een facultatieve vrijstelling voor mantelzorgwoningen niet mogelijk was. Met de huidige waarderingsinstructie is in sommige gevallen een lagere vaststelling WOZ waarde mogelijk.

Lees ook…

Waarderingsinstructie 2017

De Waarderingskamer heeft een nieuwe Waarderingsinstructie vastgesteld. Deze Waarderingsinstructie geldt vanaf 2017. Om te zorgen dat iedereen zich goed kan voorbereiden is de Waarderingsinstructie ruim tevoren gepubliceerd.

Zijn kosten voor mantelzorgwoning aftrekbaar?

Een belastingplichtige heeft de kosten voor aanschaffing en plaatsing van een zorg-unit in de tuin van de mantelzorger als aftrekbare buitengewone uitgaven (specifieke zorgkosten) in de belastingaangifte willen opvoeren. Het Hof heeft eerder deze aftrekpost afgewezen. De belastingplichtige is in cassatie gegaan, maar de Hoge Raad verklaarde het beroep in cassatie ongegrond.

Heeft een mantelzorgwoning een eigen huisnummer?

Minister Blok geeft antwoorden op kamervragen of een mantelzorgwoning (naast hoofdgebouw) tot toepassing van de kostendelersnorm leid en of een mantelzorgwoning een eigen huisnummer behoeft.

Selectie uit antwoorden van Minister Blok op Kamervragen

Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok, heeft schriftelijke antwoorden gegeven op Kamervragen welke gesteld tijdens de eerste termijn begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst. Onderstaand een selectie welke betrekking hebben op (koop)woningen. Blok geeft o.a. aan dat de regering niet voornemens is om een differentiatie in de WOZ-waardering aan te brengen op basis van het energielabel.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

28 apr 2016

Laatst gewijzigd

28 apr 2016

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.