Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
12 sep 2012 Nieuws

Pensioen BV's (eigen beheer) krijgen mogelijkheid tot afstempelen

Ook pensioen BV's in eigen beheer hebben last van te lage dekkingsgraden. Weekers is voornemens in het Belastingplan 2013 een voorstel op te nemen op grond waarvan in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden op pensioeningangsdatum (eenmalig) een vermindering van in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken kan plaatsvinden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Naar aanleiding van Kamervragen zijn op de gestelde vragen antwoorden gegeven. Zie voor alle vragen en antwoorden de download onder.

In de praktijk waren pensioen BV's vaker 'niet' toereikend qua liquiditeiten voor het toegezegde pensioen van de DGA. In de opbouwfase werd er wel fiscaal gereserveerd, maar werden de liquiditeiten voor bijvoorbeeld investeringen gebruikt. Daarnaast hebben ook pensioen BV's een tik meegekregen van het slechte beursklimaat. Hierdoor kan het zijn dat de waarde van de pensioen BV niet toereikend is voor het afstorten / uitkeren van de pensioenaanspraken bij pensionering van de DGA.

Weekers heeft aangegeven in het belastingplan 2013 met een voorstel te komen, waarbij mogelijk (eenmalig) pensioenaanspraken kunnen worden afgestempeld.

Weekers: "Ik ben voornemens in het Belastingplan 2013 een voorstel op te nemen op grond waarvan in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden op pensioeningangsdatum (eenmalig) een vermindering van in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken kan plaatsvinden. De regeling zal zodanig worden vormgegeven dat zij met name betrekking heeft op de onderdekking die ontstaat door reële ondernemings- en beleggingsverliezen bij het eigenbeheerlichaam. Bij de vormgeving van de regeling zal een evenwicht worden gezocht tussen de omvang van de dekkingsgraadproblematiek bij de eigenbeheerlichamen, de uitvoeringskosten voor de Belastingdienst, de administratieve lasten voor het bedrijfsleven en de budgettaire gevolgen van het verlenen van verder belastinguitstel."

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Casus prijsgeven pensioenaanspraken eigen beheer

Het houden van pensioen in eigen beheer is niet zonder risico’s. Gaat het met de zaak of met de beleggingen onverhoopt slecht, dan is het mogelijk dat pensioenaanspraken worden prijsgegeven zonder dat dit onbedoelde of onvoorziene fiscale consequenties heeft. Slechts als pensioenaanspraken ‘niet voor verwezenlijking vatbaar’ zijn, worden prijsgegeven pensioenaanspraken niet tot het belastbare loon gerekend en wordt ook geen 20 procent revisierente berekend over de waarde van de aanspraken. Het prijsgeven van niet voor verwezenlijking vatbare aanspraken voorkomt alleen belastingheffing als sprake is van dwingende maatschappelijke redenen, zoals surséance van betaling, faillissement of schuldsanering. Illustratief hierbij is een uitspraak van Hof Den Haag.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

12 sep 2012

Laatst gewijzigd

12 sep 2012

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.