Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Reacties

8951 tot 8960 van 8979.
Fintool.nl 16 nov 2004
Overleg dit ook met de accountant/belastingadviseur van de cliënt. De volgende situaties vallen te onderscheiden: Variabele rente kwartaal of jaar, geen tophypotheek 2,5% is aanvaardbaar. Formuleer de rente in de overeenkomst als de herfinancieringsrente van de ECB + 0,5%. Vaste rente, geen tophypotheek 4% is aanvaardbaar 5 jaar vast Variabele rente, tophypotheek 3,5% rente Vaste rente, tophypotheek 5% rente.
20 okt 2004 Nieuws

Onjuiste boeteberekeningen door geldverstrekkers?

De organisatie geenboeterente.nl doet momenteel onderzoek naar de wijze waarop financiele instellingen boeterente berekenen bij het oversluiten van de hypotheek. De Groningse advocaat Gert Glas, initiatiefnemer van de organisatie, zoekt 10.000 mensen die sinds 1999 hun hypotheek hebben overgesloten. Zijn voorlopige indruk is dat in een veel gevallen een onjuiste berekening wordt gemaakt, met als gevolg dat klanten teveel betalen aan hun (oude) geldverstrekker.
Ron van Kesteren 16 nov 2004
'Klagers over boeterente beter af bij geschillencommissie' Woningbezitters kunnen beter geen gehoor geven aan de oproep van het Groningse intermediairbedrijf Solvent Financieel Advies om mogelijk te veel betaalde boeterente te melden op de site www.geenboeterente.nl. Dat is de mening van Ron van Kesteren, voorzitter van het Contactorgaan Hypothecair Financiers CHF. "Zij kunnen dat beter melden bij de Geschillencommissie Hypothecaire Financieringen." Volgens Solvent maken geldverstrekkers op grote schaal fouten bij het berekenen van boeterente aan klanten die hun hypotheek gedeeltelijk vervroegd aflossen. Op Geenboeterente.nl zijn enkele honderden meldingen binnengekomen van consumenten die vermoeden dat hun hypotheekverstrekker bij gedeeltelijke vervroegde aflossing een te hoge boeterente heeft berekend. Solvent deed onderzoek en noemt de uitkomsten "verontrustend". "Er wordt naar onze mening structureel een verkeerde variabele gebruikt bij het vaststellen van de zogeheten contante waarde. De banken gebruiken de lage actuele rente voor de resterende duur van het financieringscontract als uitgangspunt voor het berekenen van de contante waarde van hun schade of winstderving. Deze winstderving is echter gebaseerd op de contractuele hogere rente, hetgeen betekent dat ook de contante waarde volgens ons dient te worden berekend aan de hand van deze contractuele rente." In vele algemene voorwaarden is volgens Solvent over het 'contant maken' geen controleerbare regeling opgenomen, terwijl dit wel verplicht is gesteld in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. "Natuurlijk heeft de bank recht op een vergoeding van de door gederfde winst, maar het doorberekenen van een winstopslag is onredelijk." Volgens Solvent werken Rabobank en ABN Amro met een winstopslag zonder dat te melden bij de klant. Alleen Postbank en MNF Bank zouden in de algemene voorwaarden vermelden dat de contante waarde wordt berekend middels de actuele lagere rente over de resterende duur van een contractperiode. Solvent verwijst naar de Gedragscode Hypothecaire Financieringen, waarin is opgenomen dat de methode van berekening van de boeterente in de algemene voorwaarden zo omschreven moet zijn dat de daarin voorkomende variabelen voor de consument controleerbaar zijn. Daaraan voldoen Rabobank en ABN Amro niet, stelt Solvent, die pas vergaande conclusies wil trekken als minimaal vijfduizend dossiers zijn behandeld. Hypotheekklanten die in de afgelopen vijf jaar boeterente hebben betaald, worden opgeroepen om zich te melden op de site. "In het overgrote deel van de meldingen hebben wij moeten constateren dat er geen specificatie wordt verstrekt aan de klanten." CHF Solvent heeft advocaat Gert Glas in de arm genomen, die een claim wil gaan indienen als zich op de site tienduizend mensen hebben gemeld. Hij hanteert het no cure no pay-principe: wordt de claim toegewezen, dan staan de klagers te helft van het terug te ontvangen bedrag af aan Glas. Hij denkt dat de afgelopen vijf jaar voor e 28 mld aan boeterente is berekend, waarvan 10% ten onrechte. Volgens Ron van Kesteren van het Contactorgaan Hypothecair Financiers CHF kunnen mensen die menen dat zij te veel boeterente hebben betaald, beter naar de geschillencommissie voor hypothecaire financieringen stappen. "Die doet dat een bindende uitspraak en als de klant gelijk heeft, wordt het te veel berekende bedrag volledig terugbetaald. Bij Solvent moet de klant namelijk de helft afstaan." De afgelopen drie jaar zijn zo'n tien klachten over de berekening van boeterente binnengekomen, waarvan ongeveer de helft is toegewezen. Van Kesteren heeft zelf de voorwaarden van geldverstrekkers onder de loep genomen en geconcludeerd dat die voldoende duidelijk zijn op het gebied van de berekening van boeterente. "Ook bij Rabobank en ABN Amro. De conclusie dat op grote schaal onjuiste berekeningen worden gemaakt, klopt gewoon niet."
Jorbert van der Schaaf 16 nov 2004
Kunt u aangeven wat in bovengenoemd geval een zakelijke voorwaarde is. Ik heb de volgende zaak. Een kind wil uit een beheer BV van ouders geld lenen voor de aankoop van de woning. De ouders willen zo min mogelijk rente van het kind vragen. Wel kan er een leningovereenkomst ed gemaakt worden. Wat is in dit geval een zakelijke rente en mag er korting worden gegeven op de marktrente voor hypotheken. Als de ouders nu bij de bank 2,5% rente krijgen op een spaarrekening, is dit dan ook een zakelijke rent?
3 dec 2004 Nieuws

Hypotheken zonder inkomensgegevens bij Quarré, Seyst en GMAC

Quarré Hypotheken sluit volgens AM vanaf vandaag hypotheken waarbij de aanvrager geen inkomensbescheiden hoeft te overleggen. De inkooporganisatie betrekt de lening van Hypinvest (NIB Capital), die de taxatiekosten betaalt. Voorwaarde is dat de lening hooguit 70% van de executiewaarde bedraagt, tot maximaal 455.000 euro.
SKHB 11 nov 2004
Recent heeft een aantal geldverstrekkers aangegeven onder bepaalde voorwaarden hypotheken te verstrekken zonder opgave van inkomensgegevens. De verantwoordelijkheid voor de inkomenstoets wordt bij de adviseur gelegd. Het risico van deze hypotheekvormen voor de adviseur èn voor de klant is, dat een achteraf verkeerd gebleken acceptatiebeslissing van de geldverstrekker – mede – aan hen kan worden toegerekend. Om dat risico te beperken dient de adviseur, conform de keurmerkeisen, altijd een compleet klantadvies op te stellen en dat te baseren op deugdelijke en zo volledig mogelijk gedocumenteerde inkomens- en/of vermogensgegevens van de klant. Dat behoort tot zijn zorgplicht. De adviseur moet zich altijd een gemotiveerd oordeel kunnen vormen of een hypotheek passend is voor de klant, vooral als de gevraagde hypotheek hoger is dan volgens de standaard inkomenstoets mogelijk zou zijn. Door het ondertekenen van het klantadvies neemt de adviseur verantwoordelijkheid voor zijn advisering. Daartoe behoort ook dat hij de juiste en volledige financiële gegevens van de klant heeft gebruikt. Het is dus van groot belang dat ook de consument het klantadvies mee ondertekent, om daarmee aan te geven dat hij instemt met het advies en verklaart dat de verstrekte inkomensinformatie juist en volledig is. Het is daarom verstandig voor deze hypotheekvormen een dergelijke verklaring van de klant in het advies op te nemen. Momenteel is in voorbereiding een uitwerking van de keurmerkeisen, waarin deze situatie in een Model klantadvies is verwerkt
9 nov 2004 Nieuws

Verzekeraars boos over regeling voor levensloop

De verzekeraars zijn boos over de afspraak die het kabinet zo moeizaam wist te maken met werkgevers en werknemers over de nieuwe levensloopregeling. Dat niet zij maar pensioenfondsen de regeling mogen uitvoeren, is in strijd met Europese regels, denken de verzekeraars.
Toine Zuure 9 nov 2004
Een kwestie van geven levensloop en nemen zfw in de aloude poldertraditie.
3 dec 2004 Nieuws

Hypotheken zonder inkomensgegevens bij Quarré, Seyst en GMAC

Quarré Hypotheken sluit volgens AM vanaf vandaag hypotheken waarbij de aanvrager geen inkomensbescheiden hoeft te overleggen. De inkooporganisatie betrekt de lening van Hypinvest (NIB Capital), die de taxatiekosten betaalt. Voorwaarde is dat de lening hooguit 70% van de executiewaarde bedraagt, tot maximaal 455.000 euro.
Eugene 9 nov 2004
Dit is een zeer fraudeaantrekkend verhaal. Hoezo zorgplicht?
20 okt 2004 Nieuws

Onjuiste boeteberekeningen door geldverstrekkers?

De organisatie geenboeterente.nl doet momenteel onderzoek naar de wijze waarop financiele instellingen boeterente berekenen bij het oversluiten van de hypotheek. De Groningse advocaat Gert Glas, initiatiefnemer van de organisatie, zoekt 10.000 mensen die sinds 1999 hun hypotheek hebben overgesloten. Zijn voorlopige indruk is dat in een veel gevallen een onjuiste berekening wordt gemaakt, met als gevolg dat klanten teveel betalen aan hun (oude) geldverstrekker.
Robin Hood 29 okt 2004
Voor de geinteresseerde lezer hierbij een reactie van de Robin Hood. Onze bevindingen zijn telkens vaker dat er sprake is van structurele onjuiste toepassing de variabelen bij het contante waardeberekenen. De banken /geldverstrekker verschuilen zich - zoals een oud-bankmedewerker het zo mooi verwoorde tegenover mij - achter de op zichzelf correct en consistent zijnde rekenmethodiek. Achter de schemen van deze methodieken wordt er vaak verkeerd omgegaan met de in te vullen /toe te passen variabelen. In de komende maanden zal duidelijk worden in hoeverre de Nederlandse Vereniging van Banken kan volstaan met de simpele mededeling "dat het een niet bestaand probleem is"...... De financiele wereld hoort nog van Geenboeterente.nl. Met vriendelijke groet, Gert Glas advocaat
27 okt 2004 Nieuws

Ook ING Bank verlaagt hypotheekrente

ING Bank heeft dinsdag de hypotheekrente voor een aantal producten verlaagd. De verlaging voor de hypotheken met de rentevaste periode van 3 tot en met 10 jaar bedraagt 0,1%. ING volgt daarmee een groot aantal andere geldverstrekkers die deze en vorige week de hypotheekrente verlaagden.
Frank de Smit 28 okt 2004
Toch wel. De Rabobank heeft een 'eigen' nieuwspagina, zie de link.
J.H. Gepken 27 okt 2004
De bron lijkt mij niet juist!!
3 dec 2004 Nieuws

Hypotheken zonder inkomensgegevens bij Quarré, Seyst en GMAC

Quarré Hypotheken sluit volgens AM vanaf vandaag hypotheken waarbij de aanvrager geen inkomensbescheiden hoeft te overleggen. De inkooporganisatie betrekt de lening van Hypinvest (NIB Capital), die de taxatiekosten betaalt. Voorwaarde is dat de lening hooguit 70% van de executiewaarde bedraagt, tot maximaal 455.000 euro.
Nico Noort 26 okt 2004
lijkt mij een zeer fraudeaantrekkend verhaal. Hoe moet ik als tussenpersoon wel het inkomen controleren, mag ik dan kopietjes maken van de door mij ingekeken paieren, zo nee, hoe zit het dan straks met het aansprakelijkheidverhaal tov de klant als hij het niet meer kan betalen???? Nooit aan beginnen!!!!!
25 okt 2004 Nieuws

Consument zou dupe zijn van afschaffen monopolie notaris

Het afschaffen van de monopoliepositie van de notaris en het mogelijk maken van specialisatie, zoals de Stichting voor Economisch Onderzoek vorige week voorstelde aan het ministerie van Economische Zaken, zullen ervoor zorgen dat de prijzen voor familiezaken zoals testamenten nog verder zullen stijgen. De consument kan dan niet meer bij elke notaris terecht en is duurder uit.
Arnold Klapwijk 25 okt 2004
Ik ben van mening dat zolang er monopolie posities zijn zoals bij de notaris er ook sturing door de overheid van de tarieven noodzakelijk is. Er is namelijk al een tweedeling bij de notarissen merkbaar. Vragen over familierecht etc. worden slecht beantwoord of zelfs afgewimpeld, afspraken worden ver weggezet en extreem hoge kosten en zelfs weigeringen komen voor! Als je een totaaladvies wil leveren is "scoren" op onroerend goed door de notarissen geen goede zaak voor de klant én de tussenpersoon.
Getoond 8951 tot 8960 van 8979. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.