Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
1 tot 10 van 9488.
4 dec 2020 Nieuws

Koopsom €400.000 en transport 1 april 2021...

De 'Wet differentiatie overdrachtsbelasting' wordt volgende week (7/8 december 2020) nog door de Eerste Kamer behandeld. De eerste 'wat...als' (praktijk)voorbeelden zijn er al. Een €1 lagere koopsom (€399.999) kan €7.999,98 schelen. Iets om rekening mee te houden ingeval men gebruik wenst te maken van de verlaagde overdrachtsbelasting (0%). Maar de notaris kan ook een rol spelen.....
4 dec 2020 Nieuws

Consequenties verhoging overdrachtsbelasting

Het rapport ‘Consequenties verhoging OVB’ is gepubliceerd. Dit rapport onderzoekt de gevolgen van de verhoging van de overdrachtsbelasting op woningen voor woningcorporaties en (institutionele) beleggers.
4 dec 2020 Nieuws

Toenemend vertrouwen woningmarkt

De Eigen Huis Marktindicator kwam in november uit op 102 punten: 2 punten boven de neutraalwaarde van 100 die in oktober werd bereikt.
3 dec 2020 Nieuws

Kamervragen over micro- en flexwoningen

Minister Ollongren gaf antwoord op Kamervragen over de berichten ‘Microwoning: een ‘echt’ huis voor minder dan 2 ton’ en ‘Flexwoningen, wel te huur niet te koop’.
3 dec 2020 Nieuws

Feiten over de WOZ

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen zijn dit jaar met 8,6 % gestegen (marktontwikkeling tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019). Naar verwachting stijgen de WOZ-waarden volgend jaar tussen de 6 - 8 %. Dat is dan de marktontwikkeling tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2020.
3 dec 2020 Nieuws

Woning verzilveren biedt ruimte maar ook risico’s

Het verzilveren van de overwaarde op de woning kan financiële ruimte bieden, maar daar kleven ook risico’s aan. Zo kan de schuld stevig oplopen en kan men het risico lopen ongewild te moeten verhuizen. Er zijn diverse producten die onderling nogal kunnen verschillen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) adviseert om goed te informeren naar de mogelijkheden.
2 dec 2020 Nieuws

Huurverlaging voor dure scheefwoners

In 2021 worden de huren van dure scheefwoners verlaagd. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel om dit te regelen met algehele stemmen aangenomen. Het gaat om huurders van een sociale huurwoning van woningcorporaties waarbij de huur te hoog is in verhouding tot het inkomen.
2 dec 2020 Nieuws

Geen tweesporenbeleid taxatierapporten

In januari 2020 heeft Consument de Bank verzocht zijn hypothecaire geldlening in te delen in een andere Loan to Value-klasse, de tariefklasse die gebaseerd is op de verhouding van de hoogte van de lening ten opzichte van de waarde van de woning (hierna: de LTV-klasse).
2 dec 2020 Nieuws

Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW Q1-2021

Voor ieder nieuw kwartaal worden het percentage van de normrente en het normbedrag vastgesteld op basis van de gegevens die gelden op de eerste (werk)dag van de laatste maand van het lopende kwartaal. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.
2 dec 2020 Kennis

Einde samenlevingscontract en eigenwoningregeling

De hypotheekrenteaftrek en eigenwoning leidt (ook) bij beëindiging van het samenlevingscontract tot fiscale geschillen. Dit terwijl de wet hier duidelijk in is. Hierna een praktijkcasus.
Getoond 1 tot 10 van 9488. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.