Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
1 tot 10 van 10596.
29 mei 2024 Nieuws

Kamerbrief diverse onderwerpen verduurzaming gebouwde omgeving

Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over diverse onderwerpen rond verduurzaming in de gebouwde omgeving. De minister gaat onder meer in op het Nationaal Isolatieprogramma, de landelijke aanpak natuurvriendelijk isoleren en hoe het aanbod van het Warmtefonds kan worden gecontinueerd.
29 mei 2024 Nieuws

Verkenning landelijke aanpak optoppen van woningen van start

Overheden, woningcorporaties en marktpartijen slaan de handen ineen om grotere aantallen nieuwe woningen te bouwen door op te toppen. Optoppen, het bouwen op platte daken van bestaande woningen, gebeurt nu nog op kleine schaal, maar heeft veel potentie. Het kan 100.000 nieuwe woningen opleveren. Om optoppen te stimuleren presenteert minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vandaag de Landelijke aanpak optoppen. Hierin staan schaalvergroting, standaardisatie en het beter faciliteren van optopprojecten centraal.
27 mei 2024 Nieuws

Antwoorden op vervolgvragen over de Leefbaarometer

Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vervolgvragen over de Leefbaarometer. De Tweede Kamerfracties van de BBB en de PVV hebben de vragen gesteld.
22 mei 2024 Nieuws

Handreiking Algemene Erfpachtbepalingen

De handreiking is geschreven voor gemeenten die nieuwe algemene erfpachtbepalingen willen gaan opstellen of erfpacht willen gaan invoeren.
22 mei 2024 Nieuws

Huizenprijzen april 2024

In april 2024 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 7,5 procent hoger dan in april 2023. Ten opzichte van maart 2024 stegen de prijzen in april met 1,0 procent.
22 mei 2024 Nieuws

Kamervragen over rapport Belastingen in maatschappelijk perspectief

Staatssecretaris Van Rij gaf antwoord op 173 vragen (..) over het rapport Belastingen in maatschappelijk perspectief.
15 mei 2024 Nieuws

Wegnemen van fiscale beperkingen op splitsing en deling van woningen

De Eerste Kamer heeft een motie rondom de (eigen) woning aangenomen. In deze motie wordt de regering verzocht om aan te dringen bij de staatssecretaris voor fiscaliteit en belastingzaken dat de fiscale beperkingen op woningsplitsing en -deling (de voordeurdelersregeling) wordt weggenomen.
15 mei 2024 Nieuws

Consultatie verlenging regeling risicoweging hypothecaire leningen 2024

DNB is gestart met de publieke consultatie van de regeling tot wijziging van de Regeling specifieke bepalingen CRD en CRR in verband met de verlenging van een minimumvloer voor de risicoweging van leningen aan particulieren gedekt met hypotheken op onroerend goed in Nederland. De consultatie loopt tot en met 25 juni 2024.
13 mei 2024 Nieuws

ACM: Onderzochte terugleverkosten

Energieleveranciers zijn op grond van de huidige wetgeving vrij om hun tarieven te bepalen zolang deze niet onredelijk zijn gelet op de onderliggende kosten. Huishoudens met zonnepanelen veroorzaken hogere kosten voor energieleveranciers dan huishoudens zonder zonnepanelen. Daarom mogen leveranciers een onderscheid maken tussen huishoudens met en zonder zonnepanelen.
13 mei 2024 Nieuws

Kamervragen over verlagen NHG-premie

Minister De Jonge gaf antwoord op vragen over het verlagen van de premie voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
Getoond 1 tot 10 van 10596. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.