Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
1 tot 10 van 2629.
14 jul 2021 Nieuws

Belastingdienst accepteert laag gebruikelijk loon

De Belastingdienst neemt niet langer als standpunt in dat het gebruikelijk loon op zijn minst gelijk is aan het wettelijk minimumloon.
7 jul 2021 Nieuws

Checklist verhuizen naar het buitenland

De Rijksoverheid heeft een webpagina beschikbaar gesteld voor mensen die naar het buitenland verhuizen. Aan de hand van een checklist kan men kijken waar men op moet letten.
6 jul 2021 Nieuws

Kamervragen over terugvorderingen zelfstandigen en leenbijstand

Staatssecretaris Van Huffelen gaf antwoord op Kamervragen over het onterecht terugvorderen van toeslagen van zelfstandigen.
2 jul 2021 Nieuws

Regeling kinderopvangtoeslag 2021

Met deze regeling worden de premiepercentages van de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) geldend voor het jaar 2021 gewijzigd met ingang van 1 augustus 2021 voor alle werkgevers die niet per vier weken loonaangifte doen, en met ingang van 16 augustus 2021 voor werkgevers die per vier weken loonaangifte doen aan de Belastingdienst. De nieuwe percentages gelden voor de rest van het jaar 2021.
1 jul 2021 Nieuws

Aangepast Rapport Alimentatienormen juli 2021

In deze versie van de bijlage (juli 2021) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd.
25 jun 2021 Nieuws

Kinderbijslag per 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 gaat de kinderbijslag omhoog.
24 jun 2021 Kennis

Handreiking beoordeling bron van inkomen

Beoordeling of sprake is van een bron van inkomen is uitsluitend gebaseerd op jurisprudentie en dat kan lastig zijn. Daarnaast is beoordeling van de bron ook afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Met deze handreiking (Belastingdienst) inclusief overzichtelijke infographic krijgt u handvatten voor de beoordeling of bij een activiteit sprake is van een bron van inkomen of niet.
24 jun 2021 Nieuws

Belasting- en premiedruk nam in 2020 verder toe

De belasting- en premiedruk steeg in 2020 naar 39,2 procent van het bruto binnenlands product. Hiermee zette de stijgende trend van de laatste jaren door. Uitgezonderd een daling in 2011 en 2015 nam de belasting- en premiedruk het afgelopen decennium jaarlijks toe. Hierdoor lag deze in 2020 4 procentpunt hoger dan in 2010. Dit meldt het CBS.
24 jun 2021 Nieuws

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Het gaat om de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en de Toeslagenwet (TW).
9 jun 2021 Nieuws

Fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen

Staatssecretaris Vijlbrief gaf antwoord op Kamervragen over de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen.
Getoond 1 tot 10 van 2629. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.