Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
14 jan 2005 Nieuws

Huishoudens betalen flink meer aan gemeente

Nederlandse huishoudens betalen dit jaar gemiddeld meer dan 200 euro meer aan gemeentelijke belastingen. Dit wordt veroorzaakt door de afschaffing van de Zalmsnip en door stijging van de gemeentelijke belastingen met 11%.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Deze cijfers zijn afkomstig van een peiling van het Algemeen Dagblad naar de ontwikkeling van de tarieven in de verschillende Nederlandse gemeenten.

De belangrijkste aanjager van de gestegen gemeentelijke lasten is de ozb, die met zo’n 8 % omhoog gaat. De afvalstoffenheffing groeit met 4%, terwijl het rioolrecht met gemiddeld 3% toeneemt. In de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht nemen de afval, riool en ozb per gezin met respectievelijk 11%, 8%, 15% en 12% toe.

 

Bron : MKB-net, 14-01-2005

 

Uw mening

 
Fintool.nl
17 jan 2005
Sinds 1997 geldt een landelijke regeling voor de waardering van onroerende zaken, de Wet waardering onroerende zaken Wet WOZ. De Wet WOZ schrijft voor dat gemeenten periodiek een nieuwe waarde vaststellen voor alle panden in de gemeente. Voorheen gold die WOZ-waarde voor een periode van vier jaren. Vanaf 2005 is dat nog maar twee jaar. De nieuwe WOZ-waarde geldt voor de jaren 2005 en 2006.

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor verschillende belastingen, zoals de onroerende-zaakbelastingen, het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting en de waterschapsheffing ‘omslag gebouwd’.
U ontvangt in tegenstelling tot voorgaande jaren geen apart document de zogeheten WOZ-beschikking meer waarin de waarde is vastgesteld. De nieuw vastgestelde WOZ-waarde die van toepassing is voor uw pand staat voortaan vermeld op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Dat gebeurt voortaan ieder jaar. U kunt met ingang van 2005 jaarlijks bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Rubrieken

Opvoerdatum

14 jan 2005

Laatst gewijzigd

14 jan 2005

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.