Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
2271 tot 2280 van 2417.
3 feb 2005 Nieuws

Webwereld: moeilijkheden bij digitale belastingaangifte

Ondernemers zijn in de afgelopen tijd geconfronteerd met storingen bij de digitale aangifte. Een groot aantal ondernemers dat elektronisch aangifte probeert te doen, krijgt veelvuldig foutmeldingen. De fout ligt volgens Webwereld bij het systeem van de Belastingdienst.
2 feb 2005 Nieuws

Belastingschulden en box 3-vermogen

Voor de bepaling van de rendementsgrondslag in box 3 op 1 januari en 31 december mogen belastingschulden niet in aanmerking nemen. Hierop heeft de staatssecretaris volgens Fiscaal Rendement onlangs een uitzondering bekend gemaakt. Dat geldt wel alleen als de belastingplichtige vóór 1 oktober van het jaar om een voorlopige aanslag heeft verzocht bij de belastinginspecteur.
2 feb 2005 Nieuws

Eerste Kamer akkoord met samenwerking UWV en Belastingdienst

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de samenwerking tussen het UWV en de Belastingdienst. Het betekent dat de heffing van de premies voor de werknemersverzekeringen overgaat van het UWV naar de Belastingdienst.
2 feb 2005 Nieuws

Tijdstip toewijzing investering privé of zakelijk

De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs in een besluit aangegeven op welk tijdstip een ondernemer-natuurlijk persoon uiterlijk een keuze moet maken om een investeringsgoed geheel of gedeeltelijk tot zijn bedrijfsvermogen te rekenen of geheel in zijn privé-vermogen op te nemen.
31 jan 2005 Nieuws

Verkoopvoorwaarden van invloed op hypotheekrenteaftrek

Woningbouwcorporaties verkopen in toenemende mate woningen aan voormalige huurders. Vaak geschiedt die verkoop onder voorwaarde. De verkoopprijs is meestal lager dan de marktwaarde, maar een gedeelte van de winst die de voormalige huurder bij verkoop van de woning behaalt, moet dan weer terugvloeien naar de corporatie.
28 jan 2005 Nieuws

Tijdig verzoek voorlopige aanslag kan lagere inkomstenbelasting betekenen

Belastingschulden blijven voor de berekening van de rendementsgrondslag in box 3 buiten aanmerking. Een betaling van een belastingaanslag vóór peildatum 31 december leidt in beginsel tot een verlaging van de rendementsgrondslag. Het tijdig ontvangen en betalen van een belastingaanslag kan daarom voordelig zijn. De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs de volgende tegemoetkoming bekendgemaakt.
28 jan 2005 Nieuws

Nederlanders steeds sneller met belastingaangifte

De belastingaangiftecampagne is nog maar net begonnen en nu al hebben bijna 40.000 Nederlanders hun aangifte ingediend.
27 jan 2005 Nieuws

Website voor klachten elektronisch aangeven

Het College van Belastingadviseurs heeft een website geopend waar ondernemers hun klachten kunnen melden over de elektronische aangifte van de belasting.
27 jan 2005 Nieuws

Website voor klachten elektronisch aangeven

Het College van Belastingadviseurs heeft een website geopend waar ondernemers hun klachten kunnen melden over de elektronische aangifte van de belasting.
27 jan 2005 Nieuws

Keuzevermogen; tijdstip waarop de keuze voor privé-vermogen of bedrijfsvermogen uiterlijk moet worden

De staatssecretaris geeft aan op welk tijdstip uiterlijk de keuze moet worden gemaakt om een investeringsgoed tot het bedrijfsvermogen of privé-vermogen te rekenen. Daarnaast vermeldt hij hoe de ondernemer die keuze kenbaar moet maken.
Getoond 2271 tot 2280 van 2417. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.