Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
1 tot 10 van 4019.
14 jun 2024 Nieuws

Ziekteverzuim werknemers Q1-2024

In het eerste kwartaal van 2024 lag het ziekteverzuim van werknemers met 5,5 procent opnieuw lager dan een jaar eerder. Ook in het eerste kwartaal van 2023 was er een daling ten opzichte van het jaar ervoor (van 6,3 naar 5,7 procent). Die afname heeft zich doorgezet. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
12 jun 2024 Nieuws

Verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (internetconsultatie)

Zelfstandigen krijgen straks recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering als ze door langdurige ziekte niet meer het minimumloon kunnen verdienen (WML). Door een nieuwe verplichte verzekering lopen zij minder financiële risico’s door ziekte.
12 jun 2024 Nieuws

Verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (internetconsultatie)

Zelfstandigen krijgen straks recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering als ze door langdurige ziekte niet meer het minimumloon kunnen verdienen (WML). Door een nieuwe verplichte verzekering lopen zij minder financiële risico’s door ziekte.
7 jun 2024 Nieuws

4 vragen over de renteverlaging

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft besloten de rente met 0,25% te verlagen. Vier vragen over dit besluit.
7 jun 2024 Nieuws

Nieuwe regels voor kredietregistratie schieten tekort

Op aandringen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) komt het kabinet met nieuwe regels voor kredietregistratie in Nederland. Dat is op zichzelf een goede ontwikkeling. De nieuwe regels beschermen de rechten van betrokkenen echter nog onvoldoende. Het gaat hierbij om financiële informatie van miljoenen mensen. Daarvoor waarschuwt de AP na toetsing van het voorstel voor de Wet stelsel kredietregistratie.
7 jun 2024 Nieuws

AFM update Wwft/Sw-Leidraad

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de Wwft/Sw-Leidraad voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet 1977 (Sw) aangepast. Aanleiding voor de update zijn onderzoeksbevindingen, de toegenomen aandacht voor Sanctieregelgeving en een nadere toelichting op de risicogebaseerde aanpak.
5 jun 2024 Nieuws

Tweede Kamer wil snel duidelijkheid over afschaffen salderen

De Tweede Kamer wil dat de nieuwe regering nog dit jaar met een uitwerking komt van haar plan om de salderingsregeling af te schaffen. Zij nam dinsdag een motie van het CDA aan die het kabinet oproept met Prinsjesdag met een wetsvoorstel te komen. Volgens de Kamer is het belangrijk dat consumenten en installateurs snel weten waar ze aan toe zijn.
3 jun 2024 Nieuws

Kifid: consument kan geen aanspraak maken op vergoeding te veel betaalde rente aan DSB Bank

In 2013 is een schikkingsovereenkomst gesloten waarbij aan klanten van de failliete DSB Bank compensatie is toegekend. Deze overeenkomst heeft de rechter in november 2014 algemeen verbindend verklaard. In de overeenkomst is onder meer opgenomen dat bank en klanten over en weer finale kwijting verlenen. Dit betekent dat partijen geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding bij (toekomstige) schade. Deze kwijting geldt ook voor mogelijk te veel betaalde rente op een doorlopend krediet bij de voormalige DSB Bank. Een consument, die is gebonden aan de DSB-schikkingsovereenkomst, kan dus geen aanspraak maken op vergoeding van mogelijk te veel betaalde rente op doorlopend krediet bij DSB Bank, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde uitspraak van de Commissie van Beroep van Kifid.
29 mei 2024 Nieuws

ACM: spaarrentes blijven achter door te weinig concurrentie

Een gebrek aan concurrentie tussen banken is een belangrijke oorzaak van de lage spaarrente voor consumenten. Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van onderzoek naar het functioneren van de Nederlandse spaarmarkt. Het overgrote deel van de Nederlandse spaarders heeft een spaarrekening bij één van de drie Nederlandse grootbanken (ABN Amro, ING en Rabobank) en weinig consumenten stappen over naar andere banken die een hogere rente bieden. Daardoor voelen de grootbanken onvoldoende concurrentiedruk om hun spaarrente te verhogen. De ACM doet in het voorlopige rapport aanbevelingen aan de wetgever om overstapdrempels voor consumenten te verlagen waardoor de concurrentie op de spaarmarkt zal toenemen. Dit voorlopige rapport wordt nu ter consultatie voorgelegd.
27 mei 2024 Nieuws

Kamer wil geen terugleverkosten meer na stoppen salderen

De Tweede Kamer wil terugleverkosten voor huishoudens met zonnepanelen verbieden, maar pas nadat de salderingsregeling is afgeschaft. VVD’er Silvio Erkens diende donderdag tijdens een Kamerdebat over de energiemarkt een voorstel in dat het kabinet hiertoe oproept. Dat bleek op brede steun van de andere partijen te kunnen rekenen.
Getoond 1 tot 10 van 4019. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.