Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
11 mei 2020 Nieuws

Europese kapitaaleisen banken omgezet in Nederlandse wetgeving

Banken moeten een buffer aanhouden van minimaal 3% van het eigen vermogen ten opzichte van het geld dat is uitgeleend (minimum leverage ratio), met een opslag voor de allergrootste banken.
Risicokaart-OFS.png
15 okt 2019 Nieuws

DNB wil dat banken meer kapitaal aanhouden voor hypothecaire leningen

Om de weerbaarheid van banken te vergroten, is DNB voornemens een ondergrens op te leggen aan de risicoweging van hypothecaire leningenportefeuilles. Nederlandse banken moeten hierdoor gezamenlijk circa € 3 miljard meer kapitaal aanhouden voor hun hypothecaire leningenportefeuilles.
18 sep 2019 Nieuws

Belastingplan 2020

Het pakket Belastingplan 2020 bestaat uit de volgende zes wetsvoorstellen: A. het wetsvoorstel Belastingplan 2020; B. het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2020; C. het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord; D. het wetsvoorstel Wet bronbelasting 2021; E. het wetsvoorstel Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven; en F. het wetsvoorstel Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten.
19 mrt 2019 Nieuws

Minimumkapitaalregel voor banken en verzekeraars

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de in het regeerakkoord aangekondigde minimumkapitaalregel voor banken en verzekeraars ingevoerd.
11 mrt 2019 Nieuws

Versoepeling kapitaaleisen NHG hypotheken verzekeraars op komst

De kapitaaleisen voor het verlenen van hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) door verzekeraars worden minder streng, aldus het Verbond van Verzekeraars in een reactie op de door de Europese Commissie voorgestelde herziening (Review 2018) van de Solvency II-regelgeving. Daarnaast gaan de kapitaaleisen voor aandelenbeleggingen omlaag.
24 jan 2017 Nieuws

Kapitaalregulering belemmert toetreding en concurrentie zorgverzekeraars

Hoge kapitaaleisen en de beperkte mogelijkheden om hieraan te voldoen beperken toetreding en concurrentie van zorgverzekeraars. Dit concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in haar studie naar toetredings- en groeidrempels op de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt (zie downloads).
22 dec 2016 Nieuws

Risicoweging van NHG-hypotheken onder de standaardbenadering

Bij de risicoweging van elke hypotheek moeten banken er rekening mee houden dat de NHG-voorwaarden en daarmee de kredietprotectie zijn veranderd. Dit meldt DNB.
30 nov 2016 Nieuws

DNB: Nieuwe kredietaanbieders goed voor financiële stabiliteit

Het is gunstig voor de financiële stabiliteit dat nieuwe partijen zoals verzekeraars en pensioenfondsen zich melden op de hypotheekmarkten. Ze dragen bij aan een evenwichtiger financiering van langlopende kredieten met premiegelden voor de lange termijn, en brengen meer diversiteit en concurrentie in het kredietaanbod. Deze verschuivingen brengen tegelijkertijd nieuwe risico’s met zich mee, die volgens het gepubliceerde DNB-rapport ‘Kredietmarkten in beweging’ extra aandacht kunnen vereisen van toezichthouders en beleidsmakers.
7 mei 2013 Nieuws

Landelijk investeringsfonds voor de zorg nodig

Menzis wil dat er een landelijk investeringsfonds voor de zorg komt. Een dergelijk fonds kan noodzakelijke transities in de zorg mogelijk maken. Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om een financiële reserve aan te houden. Deze financiële reserves zijn de afgelopen jaren toegenomen mede door strengere eisen. Het is voor Menzis op dit moment moeilijk om dit geld, dat aangehouden moet worden als wettelijke reserve, direct te investeren in de zorg.
29 nov 2012 Nieuws

Beantwoording Kamervragen over effecten op bancaire dienstverlening

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt – mede namens de staatssecretaris van Financiën - de Tweede Kamer de beantwoording van vragen over de effecten van nieuwe maatregelen voor banken op de bancaire dienstverlening.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.