Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
23 feb 2018 Nieuws

Pas op met lenen bij de B.V.

Vanwege een onzakelijke lening bij zijn B.V. werd een DGA van een stamrecht B.V. een naheffingsaanslag van maar liefst 72% opgelegd. De belastinginspecteur stelde dat de leningsovereenkomst onzakelijk was, in het bijzonder vanwege het feit dat geen reële zekerheden zijn bedongen.
30 okt 2017 Nieuws

Afkoop pensioen in eigen beheer in combinatie met een in eigen beheer gehouden stamrecht

Het opgebouwde pensioen van een dga is volledig in eigen beheer verzekerd. Naast de pensioenverplichting heeft de BV ook nog een loonstamrechtverplichting op grond van een met de dga gesloten loonstamrechtovereenkomst.
De dga wil de opgebouwde, in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak op grond van artikel 38n Wet LB afkopen met toepassing van de afkoopkorting van artikel 38o Wet LB. De middelen van de BV zijn echter niet toereikend om zowel de pensioen- als de loonstamrechtverplichting volledig na te komen (onderdekking).
15 nov 2016 Nieuws

Tweede nota van wijziging Pensioen in Eigen Beheer

Staatssecretaris Wiebes stuurt de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Pensioen in Eigen Beheer naar de Tweede Kamer. Met deze nota van wijziging wordt volledigheidshalve in de wettekst tot uitdrukking gebracht dat het voorstel van wet geen gevolgen heeft voor het sinds 1 januari 2014 geldende overgangsrecht voor op 31 december 2013 bestaande stamrechten.
17 aug 2015 Nieuws

Stamrecht BV en slechte vermogenspositie

Eiser (belastingplichtige) heeft geen initiatief genomen om in verband met de slecht vermogenspositie van de BV in overleg te treden met de Belastingdienst. Dit betekent dat eiser (belastingplichtige) in 2007 heeft afgezien van verdere stamrechtuitkeringen. De aanspraak wordt daarom in 2007 aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking en is door de inspecteur terecht tot het belastbaar inkomen uit werk en woning gerekend. Dit stelt de Rechtbank Den Haag.
24 sep 2014 Nieuws

Antwoorden op Kamervragen Miljoenennota 2015

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over de Miljoenennota 2015 gestuurd. Daarnaast zijn de antwoorden op Kamervragen omtrent de Macro Economische Verkenning 2015 bijgevoegd. Uit de circa 150 vragen en antwoorden is door de redactie van Fintool een selectie gemaakt.
5 jun 2014 Nieuws

Verduidelijking overgangsrecht stamrechtaanspraken

Naar aanleiding van de toezegging bij de behandeling van het Belastingplan 2014 in de Eerste Kamer wordt voorgesteld (Fiscale verzamelwet 2014) in het voor de op 31 december 2013 bestaande stamrechtaanspraken geldende overgangsrecht beter tot uitdrukking te brengen dat stamrechtuitkeringen eveneens voor een deel vervroegd kunnen worden ontvangen, zonder dat dit tot gevolg heeft dat de aanspraak ineens wordt belast.
28 mei 2014 Nieuws

Dijsselbloem optimistisch over opbrengsten afkoop stamrecht

Circa 10% van ontslagvergoedingen die in een stamrecht-bv zijn ondergebracht zijn opgenomen met een beroep op de '80%-regeling'. Dit jaar is er de mogelijkheid om een belastingkorting te krijgen bij algehele afkoop van een stamrecht (voormalige ontslagvergoeding). Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën maakt zich nog geen zorgen.
10 feb 2014 Nieuws

Gedeeltelijke afkoop stamrecht ook toegestaan?

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 6 december 2013 de memorie van antwoord ontvangen. Hierin wordt ook ingegaan op de vraag of het mogelijk is stamrechtaanspraken gedeeltelijk op te nemen.
4 feb 2014 Kennis

Themanummer: Gouden handdruk

Alleen voor (kennisbank)abonnees
Een dynamisch kennisdocument met vakinfo over 'Gouden handdrukken / ontslagvergoedingen'. Dit document wordt geregeld bijgewerkt, zodat informatie actueel blijft. Handig als naslag, of om uw (PE)vakkennis op te frissen.
28 jan 2014 Nieuws

Uiterste datum ontslag is 30 juni 2014 voor stamrecht BV

Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) heeft gezegd dat ontslagvergoedingen die in een stamrecht BV worden gestort, de desbetreffende werknemer daarvan uiterlijk 31 december 2013 het ontslag voor aangezegd moet krijgen.
Getoond 1 tot 10 van 23. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.