Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
23 sep 2013 Nieuws

Wet maatregelen woningmarkt 2014

Invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet maatregelen woningmarkt 2014)
20 sep 2013 Nieuws

BREAKING: Stemmingsuitslag Motie = Aangenomen!

Gisteren (donderdag 19 september) kwam de motie (PE examens) in stemming in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer vindt dat het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk een forse lastenverzwaring voor financieel adviseurs met zich meebrengt. Ook stelt de Kamer vast dat een verplicht periodiek examen voor PE strenger is dan in vergelijkbare beroepsgroepen.
11 sep 2013 Nieuws

Wetsvoorstellen Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen

De Eerste Kamer gaat de pensioenplannen van het kabinet op 8 oktober behandelen.
Staatssecretaris Weekers (Fin) stuurt aan de Eerste Kamer een kamerbrief met de Wetsvoorstellen Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en Wet pensioenaanvullingsregelingen
2 sep 2013 Nieuws

Sociaal akkoord basis Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid

De voorstellen van minister Asscher vloeien voort uit het sociaal akkoord dat kabinet en sociale partners in april van dit jaar sloten. Wat toen is afgesproken, heeft de minister nu in een wetsvoorstel uitgewerkt. Het gaat daarbij om aanpassingen van flexrecht, ontslagrecht en Werkloosheidswet.
15 aug 2013 Nieuws

Uitbreiding eed of belofte (bankierseed)

In het wetsvoorstel 'Wijzigingswet financiële markten 2015' wordt de verplichting tot het afleggen en naleven van een eed of belofte voor beleidsbepalers en interne toezichthouders van financiële ondernemingen uitgebreid naar (andere) medewerkers van financiële ondernemingen, te weten medewerkers wier werkzaamheden het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk (kunnen) beïnvloeden of die zich rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten.
10 jul 2013 Nieuws

Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen aanvaard

Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen. Met dit wetsvoorstel wordt de kwaliteit van het bestuur binnen de pensioenfondsen versterkt. Dit is nodig vanwege de steeds complexere omgeving waarin pensioenfondsen in de toekomst moeten opereren. Staatssecretaris Klijnsma: “Deelnemers en pensioengerechtigden moeten er zeker van kunnen zijn dat het bestuur van hun fonds deskundig is, het interne toezicht goed geregeld en dat het geld goed wordt beheerd. Dat is in deze wet verankerd.”
17 mei 2013 Nieuws

Verbond onderschrijft kritisch advies Raad van State over Wft

Het Verbond van Verzekeraars steunt de kritiek van de Raad van State om een algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners op te nemen in de Wijzigingswet financiële markten (Wft). De Raad van State is niet overtuigd van nut en noodzaak van de invoering van een algemene wettelijke zorgplicht. Het voorstel heeft volgens de Raad weinig toegevoegde waarde: in het civiele recht is dat namelijk al geregeld. Ook heeft toezichthouder AFM voldoende mogelijkheden om in te grijpen als financiële dienstverleners onzorgvuldig handelen.
3 mei 2013 Nieuws

Ook wettelijk minimumloon voor opdrachtnemers (wetsvoorstel)

Mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben maar op basis van een opdrachtovereenkomst (ovo) werken, vallen voortaan onder het wettelijk minimumloon (Wml). Door betaling van het Wml aan deze groep moet misbruik van opdrachtnemers worden voorkomen.
15 mrt 2013 Nieuws

Meer mogelijkheden voor tijdelijke woningverhuur (wetsvoorstel)

De stagnatie op de woningmarkt aanpakken door de mogelijkheden voor tijdelijke woningverhuur te vergroten. Dat is de kern van een wetsvoorstel van minister Blok (Wonen). De Kamer steunt het uitgangspunt van de minister, maar diverse woordvoerders benadrukken dat tijdelijke huurders voldoende rechtsbescherming moeten hebben.
13 mrt 2013 Nieuws

Wetsvoorstellen huurverhogingen aanvaard

De wetsvoorstellen Huurverhoging op grond van inkomen en Huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens zijn op dinsdag 12 maart aangenomen door de Eerste Kamer. Eerder, in juni 2012, werd de behandeling van het wetsvoorstel tegen scheefwonen aangehouden.
Getoond 481 tot 490 van 491. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.