Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
22 apr 2024 Nieuws

Huur en woonquotes (2021)

In het Woononderzoek Nederland 2021 (WoON) worden netto huur- en woonquotes gepresenteerd. De huurquote en woonquote geven weer welk percentage van het huishoudinkomen aan respectievelijk de huur en de totale woonuitgaven wordt besteed.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Een hoge woonquote betekent niet automatisch dat een huishouden risico loopt op betalingsproblemen. Hogere inkomens kunnen een hogere woonquote beter dragen dan lagere inkomens.

Maximale huurverhoging

Minister De Jonge informeerde de Tweede Kamer over de rationale, context en noodzaak van de vastgestelde maximale huurverhoging in het gereguleerde segment van 5,8% per 1 juli 2024.

De maximaal toegestane huurprijsverhoging voor het gereguleerde segment wordt bij ministeriële regeling vastgesteld; deze is dwingend van toepassing op alle gereguleerde huurcontracten, zowel voor woningen van woningcorporaties als van andere verhuurders (niet zijnde woningcorporaties). Uitsluitend voor woningcorporaties geldt ook een maximale huursomstijging - de stijging van het totaal aan huurinkomsten bij een corporatie – en ook deze wordt ministeriele regeling vastgesteld.

Werking van de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging

Voor het kunnen toepassen van de IAH is er sprake van een specifieke wettelijke uitzondering: in de basis gaat het inkomen van de huurders de verhuurder niet aan. Verhuurders mogen alleen inkomenscategorieën van huishoudinkomens bij de Belastingdienst aanvragen als zij voornemens zijn voor de betreffende woningen de hogere dan de ‘reguliere’ huurverhoging toe te passen.
Dit kan uitsluitend voor adressen waarvoor zij een gereguleerde huurovereenkomst hebben gesloten en zij een IAH kunnen voorstellen zonder daarmee de maximale huurprijsgrens op basis van het woningwaarderingsstelsel (hierna: WWS) te overschrijden. Wanneer een verhuurder een inkomensindicatie van een huishouden bij de Belastingdienst opvraagt, vermeldt deze indicatie enkel of er sprake is van een laag, hoog of midden inkomen op basis van het gezamenlijke inkomen van het huishouden van de huurder(s).

Zowel woningcorporaties als overige private verhuurders kunnen gebruik maken van de IAH. Bij de IAH is de maximale toegestane huurverhoging sinds 2022 een bedrag, dat in plaats komt van een (normale) maximale huurverhogingsruimte. Het maximumbedrag is € 50 voor hogere middeninkomens en € 100 voor hoge inkomens. Het toepassen hiervan is een mogelijkheid voor verhuurders en geen verplichting. Bij corporaties telt deze huurverhoging ook mee in de bepaling van de maximale huursom.

Downloads

Evaluatie inkomensafhankelijke huurverhoging
In dit rapport staat beschreven of de doelstellingen van de Inkomensafhankelijke huurverhoging in de gereguleerde huursector zijn behaald.

Kamerbrief over beschikbaarheid en betaalbaarheid woningen
Verschillende aspecten van wonen en bouwen in Nederland komen aan bod, zoals de woningmarkt en effecten van het beleid daarop, de staat van de de volkshuisvesting, het grondbeleid en de rol van de stikstofproblematiek in relatie tot de bouw van woningen.

Beleidsdoorlichting artikel 3 woningmarkt 2015-2021
Rapport met een beleidsdoorlichting van het woningmarkt- en woningbouwbeleid over de periode 2015-2021.

 


Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Staat van de Volkshuisvesting 2023

Minister De Jonge stuurde de Tweede Kamer de Staat van de Volkshuisvesting 2023 en het Jaarverslag Wet op de huurtoeslag.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

22 apr 2024

Laatst gewijzigd

22 apr 2024

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.